Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha villsvinjakta mer effektiv

Jon Stumberg mener det må bli lov å bruke det som finnes av nytt utstyr i jakta på villsvin. – Men da må vi få et nytt og oppdatert lovverk, sier han.

Jon Stumberg vil ha endringer i regelverket, slik at det kan utøves mer effektiv og sikker jakt på villsvin. Foto: Colourbox og Karl Erik Berge (innfelt)
Jon Stumberg vil ha endringer i regelverket, slik at det kan utøves mer effektiv og sikker jakt på villsvin. Foto: Colourbox og Karl Erik Berge (innfelt)

Karl Erik Berge intervjuer Haldenbonde Jon Stumberg.

Under et møte om villsvin i Østfold nylig, fikk klima- og miljøminister Ola Elvestuen et tydelig budskap om at villsvin skaper store problemer for mange bønder i Østfold.

Jon Stumberg er korn og husdyrbonde i Halden. Han er klar på at villsvina ødelegger mye på gården, både i korn og gras.

– Villsvina ruller seg og roter i åkeren for å komme til maten. De snur og ødelegger grastorva på store områder i løpet av kort tid. Jeg bruker mange arbeidstimer på våronna som er helt bortkastet, sier Stumberg.

Tett på svenskegrensa

Haldenbonden bor bare 5–6 kilometer fra Svenskegrensa. I Sverige har de hatt en enorm vekst av villsvin og skyter rundt 100 000 dyr i året.

– Estimater sier at for hvert felte villsvin har det kostet det svenske samfunnet 5 000 kroner. Skadene som påføres det svenske landbruket beløper seg til over 1 milliard svenske kroner årlig, i tillegg kommer et økende antall trafikkulykker. Folk innenfor landbruket spør seg nå om de skal ha et reservat for dem som jakter, eller om de skal produsere mat.

– På den andre sida av Østfoldraet har vi store områder med grønnsaksdyrking, og det står store verdier på spill hvis villsvina sprer seg videre i fylket. Men det er ingen forskjell. Dyra er en like stor belastning uansett hvor de kommer, og de er uønska, sier han.

Etterlyser bedre samarbeid

Jon Stumberg vil ha endringer i regelverket, slik at det kan utøves mer effektiv og sikker jakt.

– Det må bli lov å bruke nattoptikk og lys under jakta. Det vil sikre en god og effektiv jakt. Det må også bli lov å bruke alle typer hunder, både med små og store bein. I tillegg må en få til bedre samspill mellom grunneiere og jegere. Det må også vi bønder bli bedre på, sier Haldenbonden.

Annonse

Stumberg vil også ha en tydeliggjøring av hva som er åte og hva som er fôring. Han presiserer at et åte for jakt er et effektivt og viktig hjelpemiddel for å holde bestanden nede, bevisst fôring er det stikk motsatte. Det mener han må forbys.

– Fra Sverige har vi hørt om organisert frakt og fôring av villsvin. Skjer dette på norsk side også?

– Ja, dessverre. Det fôres villsvin flere steder, og det er en kjent sak at villsvin har blitt satt ut.

«Villsvin på grensen»

Bønder og grunneiere i Østfold har startet prosjektet «Villsvin på grensen». Det har som mål å koble og organisere grunneiere og jegere.

– Kan prosjektet bidra til å bedre samarbeidet?

– Ja det håper jeg. I tillegg tror jeg det kan være med på å bevisstgjøre grunneieren om ansvaret man har som grunneier.

Håper på lovendring

– Det er stor risiko for sykdomsoverføring fra villsvin til grisebesetninger. Tar myndighetene denne smittefaren nok på alvor?

– Villsvin kan bringe med seg sykdommer som rammer flere husdyr enn gris, og også annet vilt. Jeg synes det er gledelig at Mattilsynet har kommet på banen den siste tiden, og jeg har forhåpninger til at også Klima- og miljødepartementet tar dette på alvor.

– Det skal komme en ny handlingsplan mot villsvin i løpet av 2019. Hvilke forhåpninger har du til denne handlingsplanen?

– Jeg håper innspillene vi har gitt blir tatt med i det videre arbeidet og at det kommer en lovendring hva gjelder både fôring og jakt, og også en tydeliggjøring av at flytting og utsetting av dyr er straffbart, sier Jon Stumberg.

Neste artikkel

Farleg travelt