Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha ned vekta på både gris og lam

Geir Heggheim mener både saue- og svinebønder må ta tak for å få ned produksjonen.

Geir Johan Heggheim er styreleder i Norsvin, og driver med både smågris- og melkeproduksjon. (Arkivfoto Bondebladet)
Geir Johan Heggheim er styreleder i Norsvin, og driver med både smågris- og melkeproduksjon. (Arkivfoto Bondebladet)

Det er ikke bare lam det produseres for mye av. Norturas prognose viser at svinebøndene ligger an til å produsere 2 500 tonn mer kjøtt enn vi spiser. Geir Heggheim er styreleder i Norsvin, og har en klar formening om hva som bør gjøres.

– Nå settes vektene ned for å få ut de siste grisene fram mot jul. Jeg vil anmode markedsregulator om å holde igjen, slik at de ikke setter prisen opp igjen mot slutten av desember, slik de normalt gjør. I stedet vil jeg be om at de ligger 3-4 kilo under normalen de første 3-4 månedene i 2018. Greier vi å få gjennomsnittsvektene ned 3 kilo, tar vi ut 1 200 kilo av markedet innen utgangen av mars. Med 75 prosent måloppnåelse, har vi tatt ut 900 tonn. Med dagens markedsprognose vil dette være av stor betydning, sier Heggheim.

Ikke bare Nortura

Det holder imidlertid ikke at Nortura gjør dette, mener styrelederen.

– Dersom Nortura gjør dette, anmoder jeg de andre slakteriene om å følge det opp. Får vi dem med på dette, oppnår vi momentet og samspillet som skal til for å gjennomføre tiltaket. Videre er det opp til bonden å levere grisen til rett tid og med rett vekt. Det er til sjuende og sist han som betaler prisen, både for høy omsetningsavgift og redusert pris på grunn av overproduksjon.

Det må være mye mer effektivt å sørge for at grisen ikke blir født, enn å regulere vekk ferdig produsert vare.

Geir Heggheim, styreleder i Norsvin

Heggheim mener nettopp oppfølgingen fra de øvrige slakteriene ofte har gjort det vanskelig for Nortura å regulere markedet.

– Noen ganger har vi sett at ikke alle slakteriene har fulgt opp i forhold til markedsregulator. De har hatt økonomiske insentiver til å fortsette med tung gris, og da har Nortura ut ifra konkurransemessige hensyn valgt å gjøre det samme.

Uthulet regulering

Heggheim mener markedsreguleringen i Norge har fungert svært godt, men at den over flere år har blitt svekket.

– Muligheten til å regulere markedet er blitt svekket, blant annet ved at muligheten for reguleringseksport ble redusert fra 3 500 til 1 900 tonn. Den skal i henhold til siste WTO-avtale trappes ytterligere ned innen 2021. Etter dette tidspunktet må de siste kiloene som produseres i Norge, også selges i Norge. Markedsreguleringen har over tid fungert veldig bra, men nå er vi der at det ikke holder å bevare dem. Den må også forbedres. Vi må få på plass noen nye verktøy som er mer knyttet til produksjonsregulering tidlig i verdikjeden. Det må også være mye mer effektivt og kostnadsbesparende å sørge for at grisen ikke blir født, framfor å regulere bort ferdig produsert vare.

Annonse

– Vi hadde oppriktige forventninger da Nortura og KLF ble enige om en ny ordning for markedsbalansering og etableringen av det såkalte bransjerådet. Jeg synes det er vanskelig å forstå at dette skulle svekke konkurransen i verdikjeden for mat, så lenge det kun dreier seg om førstehåndsutbudet. Hele markedsordningen er jo til for bonden og primærleddet. Markedsbalansen er selve bunnplanken, dersom en skal nå Stortingets mål om å realisere prisen som er vedtatt i jordbruksavtalen sier Heggheim

For mye sau

Han mener også sauebøndene må redusere produksjonen sin.

– Situasjonen ser ganske alvorlig ut. I alle fall hvis bonden ikke skjønner at her må det gjøres tiltak, ikke minst på vekt. Kjører du på med full gass, har jeg ingen tro på at du klarer å løse problemet bare ved å selge mer. Det kan godt hende salget øker noe, men markedet blir mettet og det vil kunne forstyrre balansen mellom kjøttslagene. Klarer de ikke ta ned produksjonen, blir det alvorlig.

Lederen i Norsk Sau og Geit har redusert antallet påsett lam, og oppfordret andre til å gjøre det samme. De unngikk bevisst å si noe om vektene på lam som sendes til slakt, med begrunnelsen at lam stort sett legger på seg på utmarksbeite.

Heggheim mener likevel de burde satse på lettere lam.

– Det har med slaktetidspunkt og finishfôringen å gjøre, og det har med bevisstgjøring og holdning til situasjonen å gjøre. Klarer du å redusere slaktevekta med en kilo, tar du ut over 1 200 tonn fra markedet.

Svinedugnad

I fjor prøvde Norsvin seg med sin egen dugnad for å få ned produksjonen av svinekjøtt. Den avsluttet de, etter at Konkurransetilsynet stilte spørsmål ved lovligheten. Dugnaden var til forveksling lik den Sau og Geit nå gjennomfører, men så vidt Bondebladet vet har ikke Konkurransetilsynet reagert i forhold til Sau og Geit.

– Har dere vurdert å prøve dere med en ny svinedugnad?

– Vi føler på denne nerven hele tiden. Jeg snakker til bonden og slakteriene, og jeg har en målsetting om å oppnå en felles forståelse knyttet til situasjonen. Klarer vi ikke det, mister vi grepet om markedsbalansen, og vi får ikke tatt ut målprisen Stortinget har vedtatt i jordbruksoppgjøret sier Heggheim.

Neste artikkel

Nå skal sauen klimakalkuleres