Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha bedre vern mot flom

Svein Guldal i Bondelaget advarer mot stor flomfare, og mener vi bør bruke milliarder på å ruste oss bedre for fremtiden. – Vi er ikke rustet for vannmengdene vi kan få, sier han.

Svein Guldal er intervjuet av Stian Eide.b

Det ligger fortsatt ti meter snø i fjellet, og NVE har varslet om stor flomfare flere steder i landet. Svein Guldal er prosjektleder for klima, energi og bioøkonomi i Norges Bondelag, og mener reguleringen av vassdrag ikke er god nok for de økte nedbørsmengdene.

– Vi har ikke rustet oss for klimaendringene og nedbørsmengdene vi kan få. Når det ligger ti meter snø i fjellet, så er det voldsomt. Det er også mye vann i snøen i år, vanligvis er det en del fordampning. Vi må begynne å ta høyde for det, sier han.

Vil ha milliarder til NVE

Dette har Guldal foreslått i Naturfareforum, som er et samarbeid mellom forskjellige aktører i Norge. Både NVE, Vegvesenet og flere direktorat er med.

– NVE har bedt om 4,7 mrd. kroner for å forebygge mot flom. Det har de enda ikke fått. Det vi nå ser av koronakrisen, er at det er billigere og forebygge enn å håndtere krisene som kommer, sier han.

Foreløpig har ikke disse pengene blitt bevilget.

– De har fått noen hundre millioner, ikke i nærheten av det de har bedt om. Det gjøres veldig lite for å forebygge i jordbruksområder, pengene de får brukes nedstrøms i by- og boligområder. Man reparerer ofte skader, sier Guldal.

Vil lede vann over fjellet

Guldal har også foreslått å undersøke om det er mulig å lede vann over vannskillet, mellom Østlandet og Vestlandet.

– Jeg løfta forslaget fordi det er mye takrenneløsninger i fjellene for å få vannet inn i magasinene, det skjer ikke helt av seg selv. Det vil kreve tunneler. Det er en dyr og kostbar affære, men vannmengdene er en formidabel utfordring. For dalførene er dette kritisk, vi begynner å få en veldig radering av jord ut i fjordsystemene. Situasjonen blir ikke mer trygg av at vi stadig blir mer utsatt for ras, sier han.

Annonse

Har gjort hva de kan

Prosjektlederen mener NVE har gjort hva de kan for å unngå skader i år, men at det neppe er nok om snøen ligger mye lenger.

– NVE mener de har kontroll i vassdragene som er regulert, de har tappet ned de store magasinene godt nok. De gjør absolutt så godt de kan, men verktøyet begynner å bli litt svakt i forhold til de store vann- og snømengdene, sier Guldal.

– Hva med de uregulerte vassdragene?

– Nei, der er det kritisk. Snøen kommer rett ned, uten noe virkemiddel for å holde igjen.

Guldal mener det er særlig Midt-Norge som er mest utsatt nå.

– Det som kan være litt vrient nå er Trøndelag, der er det store avstander fra fjellet hvor det renner store elver. Om du får en veldig stuving av grus nede ved elvemunning, men det får nesten NVE forholde seg til, sier han.

Forbered deg på vannet

– Hva med flomfaren i år, hva bør vi gjøre for å forberede oss på den?

– For det første er det viktig å dokumentere situasjonen nå, det anbefaler vi. Ta bilder av bekkenivå, hvordan jorda er nå. Lag en god bildedokumentasjon i forhold til eventuell erstatningssak. Det blir ikke lettere å få erstatning fremover.

Du kan lese rådene fra Bondelaget her:

– I tillegg bør du få vekk løser gjenstander, fjerne ting som kan bli ødelagt fra kjellere. Kutt om mulig strømmen til kjelleren, det er bedre enn å få seg en karamell om du får inn vann der og må ned. Om du ligger i en li, så se hvordan det ser ut i tilsigsområdet mot huset. Vi har dårlig erfaring med rundballer som blir tatt av vannet, så de bør sikres. Flytte dem fra elvekanten, så høyt opp i terrenget som mulig. Dokumenter gjerne det og med bilder. Det samme gjelder tømmer.

Neste artikkel

Tilleggsforhandlingene i jordbruksoppgjøret har startet opp igjen