Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Vi jobber hardt for alle bønder

Knut Haugland etterlyser større innsats fra Bondelaget til andre produksjoner, ikke bare melk. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener laget gjør en stor og viktig jobb for alle produksjoner.

– Etter lang kamp fikk vi staten til å finansiere 200 millioner kroner til utkjøpsordningen for melk, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes. (Foto: Håvard Zeiner)
– Etter lang kamp fikk vi staten til å finansiere 200 millioner kroner til utkjøpsordningen for melk, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes. (Foto: Håvard Zeiner)

Karl Erik Berge intervjuer Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget.

Bartnes er enig med Knut Haugland i at Bondelaget har gjort en solid jobb for melkebøndene, selv om nedskaleringen uansett er negativ for norsk landbruk.

Bakgrunnen er ikke overproduksjon som gir ubalanse i innenlandsk marked, men dette er påført melkebøndene på grunn av vedtak i WTO og Stortinget. Dette skiller seg fra «vanlig» overproduksjon, mener Bartnes.

– Vi jobber hardt for alle produksjoner. Da vedtaket om bortfall av eksportstøtte kom i 2015, jobbet vi bredt og krevde kompensasjon for alle produksjoner, inkludert gris. Nå har Bondelaget nettopp fått på plass en god forskrift om regulering av svineproduksjon, der muligheten med engangspurker blir borte. Produksjonen vil nå spres på flere produsenter og det bidrar også til god markedsbalanse. God markedsbalanse er helt avgjørende for økonomien i svinenæringa, sier Bartnes.

Fått bedre verktøy

Annonse

Bondelaget har fått styrket verktøyene, mener bondelagslederen.

– Vi har fått på plass en utkjøpsordning, som Listhaug i 2013 skrinla. I jordbruksoppgjøret 2018 fikk vi også aksept for å drive dugnad for å redusere produksjonen. Jeg vil også minne om jobben vi gjør for å gjenopprette tillit til svinenæringa etter dokumentarfilmen i sommer, sier Bartnes.

For alle sektorer, også melk og svin, er finansiering av overproduksjon bøndenes ansvar, forklarer han.

– Etter lang kamp fikk vi staten til å finansiere 200 millioner kroner til utkjøpsordningen for melk. Det er riktig at også svinekjøtt rammes av bortfall av eksportstøtte, men dette utgjør 1,3 prosent av produksjonen. For melk er det sju prosent, sier han.

Grøntsektoren

Bondelaget jobber også mye med grøntsektoren, mener Bartnes.

– Grønn innovasjon og vekst kom på plass i jordbruksoppgjøret i år, etter grundig arbeid fra Bondelaget. Vi jobber også med tørråte på potet, som er en stor utfordring, og hvordan vi kan løse dette. Korn har vi prioritert høyt, og kornprisen er hevet en god del de siste årene.

– I fjor var tørken en utfordring. Da jobbet vi hardt for å få ei krisepakke på plass. Vi lyktes, og pakka omfattet all planteproduksjon, sier bondelagslederen.

Neste artikkel

Støttepotten tom – må selge kuene