Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Studenter vil utsette flyttingen fra Oslo til Ås

Martin Örmen går i bresjen for en underskriftskampanje blant veterinærstudentene for å vente med flytting til Ås til sommeren 2021.

Studentoppropet med underskriftskampanjen er ikke ment som kritikk, men en sterk oppfordring til å la flyttingen vente til neste sommer.  – Da kommer studentene til et ferdig universitet, med ansatte som kjenner stedet og med nok studentboliger i Ås, sier Örmen. (Foto: Privat)
Studentoppropet med underskriftskampanjen er ikke ment som kritikk, men en sterk oppfordring til å la flyttingen vente til neste sommer. – Da kommer studentene til et ferdig universitet, med ansatte som kjenner stedet og med nok studentboliger i Ås, sier Örmen. (Foto: Privat)

Martin Örmen er intervjuet av Karl Erik Berge i Bondebladet.

Forsinkelse i byggeprosjektet ved NMBU grunnet koronaviruset gjør at studiestart høsten 2020 for Veterinærhøgskolen skjer på campus Adamstuen, og ikke campus Ås som planlagt. Nå er planen at studentene skal flytte til Ås i desember.

Studentene ved Veterinærhøgskolen fikk vite om dette i mars, etter at mange hadde sagt opp studentbolig i Oslo og fått ny bolig i Ås.

– Mange studenter har reagert på dette. Flyttingen er forskjøvet og planlagt midt i studieåret. De fleste boligkontraktene går ett år, altså fram til neste sommer igjen. I tillegg har mange studenter store og tunge eksamener midt i flytteprosessen, sier Örmen.

Presset situasjon for studentene

Nå viser det seg at flyttingen er blitt ytterligere forsinket, og at hesteklinikken, som skulle flyttes i september, nå skal flyttes i november.

– Det er i tillegg svært usikkert med koronasituasjonen utover høsten, hvilket setter studentene ved Veterinærhøgskolen i en svært presset situasjon, sier han.

Hvordan er støtten fra andre studenter til kampanjen din?

– Den har foreløpig vært overveldende positiv, fordi de aller fleste fortsatt er bosatt i Oslo med nye boligkontrakter ut skoleåret.

Annonse

Håper ledelsen vil lytte

– Hvordan mener du ledelsen ved Veterinærhøgskolen har håndtert dette?

– Ledelsen og Statsbygg synes jeg har håndtert dette så godt det går an å håndtere denne prekære situasjonen. Studentoppropet med underskriftskampanjen er ikke ment som kritikk, men en sterk oppfordring til å la flyttingen vente til neste sommer. Det gjør at studentene får en forutsigbarhet i studieåret som kommer, sier Örmen.

– Hva bør ledelsen gjøre nå?

– Jeg håper de lytter til studentoppropet og ikke foretar flytting midt i skoleåret, med en uforutsigbar koronasituasjon rundt oss.

God informasjon fra Statsbygg

– Kunne Statsbygg gjort noe annerledes med hensyn til informasjon og planlegging?

– Statsbygg har hele veien gitt informasjon når forsinkelser har oppstått. Jeg synes de ikke kunne gjort noe annerledes. Det er ingen som kan noe for at koronasituasjonen eskalerte og ga forsinkelser.

– Hva med Kunnskapsdepartementet? Har de involvert seg i flytteproblemene som har oppstått?

– Foreløpig har jeg vært i kontakt med stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Frp. Han er klar i talen: Å avvente flytteprosessen til neste sommer er det beste i forhold til studentene, boligproblematikken og koronasituasjonens uforutsigbarhet.

Wiborg vil ta opp saken med statsråden, forklarer Martin Örmen.

– Jeg håper også at andre politiske partier på Stortinget står opp for landets veterinærstudenter og lytter til studentoppropet, sier studenten ved Veterinærhøgskolen.

Neste artikkel

Dyrehelse = folkehelse