Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snåsa sier nei til å støtte WWF

Det stormer videre rundt årets TV-aksjon, som i år går til Verdens naturfond (WWF). Snåsa-ordfører Arnt Einar Bardal (Sp) vil heller ha en alternativ aksjon til samme formål.

Snåsa boikotter ikke innsamling for plast i havet. Vi gir kun et tydelig signal om norsk rovdyrforvaltning, sier ordfører Arnt Einar Bardal (Sp). (Foto: Hallvard U. Smestad)
Snåsa boikotter ikke innsamling for plast i havet. Vi gir kun et tydelig signal om norsk rovdyrforvaltning, sier ordfører Arnt Einar Bardal (Sp). (Foto: Hallvard U. Smestad)

Karl Erik Berge intervjuer Arnt Einar Bardal, ordfører i Snåsa.

Pengene som samles inn under årets aksjon, skal gå til kampen mot plast i havet. Midlene er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Mange kommuner i særlig Trøndelag, Nord-Norge og Innlandet, har bestemt at de ikke vil støtte aksjonen – enten ved ikke å gi penger eller ikke bidra til å opprette komiteer. Også flere stortingsrepresentanter, blant andre Geir Pollestad og Siv Mossleth fra Sp, har uttalt at de ikke støtter årets aksjon.

Snåsa-ordfører Arnt Einar Bardal (Sp) sier kommunene ikke ønsker å delta. Bardal vil heller ha en alternativ aksjon der det samles inn penger til samme formål, men til en annen organisasjon.

– Hvorfor boikotter Snåsa kommune TV-aksjonen?

– Vi ønsker å delta i kampen mot plast i havet, men vi kan ikke støtte en organisasjon som kjemper for økning av store rovdyr, og dermed økt press på våre beitenæringer. Å gå rundt i Snåsa med bøsser merket WWF, vil nok for mange oppleves som en provokasjon, spesielt for dem som har kjempet mot en omdiskutert rovviltforvaltning gjennom mange tiår.

– Tar plast på alvor

– Pengene skal brukes til kampen mot plast i havet, som er et enormt problem. Hvorfor kan ikke hele Norge stå sammen om dette?

– Jeg føler meg rimelig trygg på at hele Norge tar plast i havet på alvor, det gjør vi også. Jeg ser ikke bort fra at en alternativ aksjon i Snåsa kan ha muligheter for større bidrag til formålet, enn om vi hadde gjennomført en ordinær aksjon. Jeg ser også for meg at det kunne blitt noe krevende å få tak i bøssebærere til årets aksjon.

Annonse

– Det er mange Senterparti-politikere som roper høyt i denne saken. Hva mener innbyggerne i din kommune?

– For meg er partipolitikk uvesentlig i denne saken, og vi skal respektere alle standpunkt. Jeg vet jo ikke hva alle mener, men jeg har rådført meg med ledere i Snåsas beiteorganisasjoner og registrert en rekke reaksjoner på sosiale medier. Det er sikkert ulike meninger om årets TV-aksjon, men jeg har så langt kun registrert støtte fra innbyggerne til kommunestyrets vedtak.

Tror de unge forstår

– Mange barn og unge er med på innsamlingsaksjonen. Hvordan kan en slik boikott påvirke deres engasjement for natur- og miljøspørsmål?

– Som sagt, boikotter vi ikke innsamling for plast i havet. Vi gir kun et tydelig signal om norsk rovdyrforvaltning. Jeg tror unge Snåsninger godt forstår hvorfor vi velger bort en organisasjon som vil øke bestanden av store rovdyr. En alternativ aksjon vil neppe påvirke deres engasjement i negativ retning.

– Noen mener dere blir uheldige talerør for enkelte grupperinger i kommunene. Hva mener du om denne påstanden?

– Landbruket er vår største næring, og mange beitebrukere har gitt opp på grunn av store tap over mange år. Snåsa er også kjerneområde for sørsamisk språk og kultur, og det er et stort satsingsområde i kommunen. Reindrifta har et årlig tap på 30–50 prosent av alle reinkalver, og med alle de fire store rovdyra, pluss ørn, er rovdyrtrykket konstant høyt.

All samisk kultur er tuftet på reindrift, forklarer Bardal.

– Når disse næringene og kulturene trues, handler det om langt mer enn enkelte grupperinger. Det handler om to av de viktigste satsingsområdene i Snåsa.

Mangler innsikt

– Innsamlingsrådet i NRK bestemte at WWF skulle få årets TV-aksjon. Hvem burde fått midlene fra TV-aksjonen til kampen mot plast i havet?

– Jeg har ikke rukket å kartlegge de andre kandidatene, men vil nå i samarbeid med andre norske kommuner vurdere andre kandidater som jobber med formålet. Innsamlingsrådets valg vitner etter mitt syn om manglende innsikt i konfliktnivået i norsk rovviltpolitikk og -forvaltning.

– Jeg ser generelt på TV-aksjonen som en felles dugnad for en bedre verden. Jeg håper derfor at NRK tar årets motstand til etterretning, slik at vi for ettertiden kan samle hele Norge til denne dugnaden, sier Arnt Einar Bardal.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ber Bollestad endre tilbudet