Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Riktig verdisetting krever landbrukskompetanse

Norsk Landbrukstakst vil ha mindre sprik i takstene.

Kunnskap: Landbrukskompetanse er viktig for å kunne taksere en gård, mener Bjørn Ludvig Mehlum. (Foto: Akrivfoto og privat)
Kunnskap: Landbrukskompetanse er viktig for å kunne taksere en gård, mener Bjørn Ludvig Mehlum. (Foto: Akrivfoto og privat)

Bondebladets journalist Lars Olav Haug intervjuer Bjørn Ludvig Mehlum, takstmann og styreleder i Norsk Landbrukstakst.

landbrukstakst

Se hele artikkelserien her

For dårlig kompetanse har ført til sprik helt opp i 250 prosent på landbrukstakster. Det vil Norsk Landbrukstakst ha slutt på.

En organisasjon for takstfolk med fokus på landbruk har vært etterspurt i mange år. Boligtakstfolk dominerte bransjen, og landbruk ble skjøvet ut på sidelinjen.

– Det var nødvendig å opprette en egen organisasjon for å ta vare på landbrukskompetansen. Derfor ble Norsk Landbrukstakst SA lansert i august 2018, og dekker nå hele landet med unntak av Sogn og Fjordane og Finnmark med vel 50 medlemmer, opplyser takstmann og styreleder i Norsk Landbrukstakst, Bjørn Ludvig Mehlum fra Biri.

Riktig verdsetting

– Er det ikke bra at bonden får mest mulig for gården?

– Vi skal ha riktig verdisetting, og har ikke noe mål om høye eller lave takster. En riktig verdi er den verdien du fastsetter på eiendommen som produksjonsenhet og bosted etter en helhetlig vurdering. Størrelsen på gården har stor betydning om bosted eller avkastning skal tillegges størst vekt.

Mehlum framhever også hvor viktig det er med landbruksfaglig kompetanse ved taksering, erstatningsberegninger og skjønn i forbindelse med veiutbygging, jernbaneutbygging og andre prosjekter som legger beslag på landbrukseiendom.

Opptakskrav

– Hvordan ivaretar Norsk Landbrukstakst landbrukskompetansen?

Annonse

– Organisasjonen har opptakskrav. Medlemmer blir ikke tatt opp uten landbruksfaglig bakgrunn praktisk og teoretisk. Vi har tro på at dette vil redusere avvik. En annen ting vi legger stor vekt på er at takster skal være uavhengige. Takstmennene skal ikke ha bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen med interesse i verdsettingen.

Foreningen har også fått spesialtilpasset et dataverktøy for verdisetting av landbrukseiendom. Verktøyet er enkelt å oppdatere ved endringer i lovverket, og genererer en rapport som er lettlest og forståelig for alle.

Klart regelverk

– Har det vært usikkerhet knyttet til regelverket etter tidligere landbruksminister Sylvi Listhaugs utspill for å oppheve priskontrollen for landbrukseiendom, som ble stoppet i Stortinget i 2014?

– Brevet til Sylvi Listhaug ble i etterkant avvist. Slik ble regelverket strammet litt opp igjen. Det har ellers skjedd en utvikling, bl.a. med nye arealgrenser for landbrukseiendommer over og under arealgrensen for konsesjon og priskontroll. Dette kan ha skapt forvirring blant enkelte, men departementet har utarbeidet nye oppdaterte rundskriv som viser hva vi må forholde oss til. En annen ting er at reglene kan oppleves som urettferdige av grunneiere som ligger like over arealgrensa for konsesjonsplikt eller over arealgrensa for priskontroll, men ett sted må nødvendigvis grensa gå.

– Flere boligtakstmenn som i dag som også har et landbrukssertifikat uten landbruksbakgrunn takserer landbrukseiendommene etter samme prinsipper for boligtaksering og undergraver prinsippene og regelverket for landbrukstaksering. Landbruk er næring. Ser man helt bort fra bruksverdi og avkastningen på eiendommen, er man på ville veier, sier Mehlum

Samarbeider med Bondelaget

Norges Bondelag utarbeidet tidligere en liste over «anbefalte takstmenn», men den er blitt overflødig etter at Bondelaget inngikk samarbeidsavtale med Norsk Landbrukstakst med virkning fra årsskiftet.

Organisasjonene skal samarbeide om utdanning og etterutdanning av landbrukstakstmenn, og Bondelaget slipper å vurdere kompetansen til anbefalte takstfolk fordi den allerede er sikret ved inntakskravene i Norsk Landbrukstakst.

– Dette gir økt trygghet for et solid grunnlag ved for eksempel låneopptak, refinansiering, generasjonsskifter og salg av gården. Samarbeidet innebærer derfor en fordel for så vel selgere og kjøpere av landbrukseiendom, som banker, forsikringsselskaper og andre som etterspør landbrukstakster, sier Mehlum

Han legger til at Norsk Landbrukstakst også har avtale om samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Skogkurs.

Neste artikkel

Melkesutring med dynamitt