Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Regjeringa ignorerer advarsler om myrforbud

Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag, mener regjeringa bevisst ignorerer advarsler fra Kommune-Norge når de går inn for et forbud mot nydyrking av myr.

Utrolig: Det er ganske utrolig at regjeringa kan sitte i Oslo og ignorere kommunenes advarsler om hva et forbud vil bety for lokal verdiskaping og matproduksjon, mener Ståle Nordmo. (Foto: Lars Olav Haug)
Utrolig: Det er ganske utrolig at regjeringa kan sitte i Oslo og ignorere kommunenes advarsler om hva et forbud vil bety for lokal verdiskaping og matproduksjon, mener Ståle Nordmo. (Foto: Lars Olav Haug)

Bondebladets journalist Karl Erik Berge intervjuer Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.

En gjennomgang Bondelaget har gjort viser at hele 17 kommuner i Nordland advarte regjeringa mot å innføre et forbud mot nydyrking av myr. Likevel valgte regjeringa å foreslå et slikt forbud. Hensikten med forbudet er å redusere norske klimagassutslipp.

Regjeringa mener et forbudet ikke vil få konsekvenser for matproduksjon og næringsutvikling i Nordland. Det mener Ståle Nordmo er helt feil.

Feil klimamedisin

– Det er ganske utrolig at regjeringa kan sitte i Oslo å ignorere kommunenes advarsler om hva dette vil bety for lokal verdiskaping og matproduksjon, sier fylkeslederen.

Landbruket skal selvfølgelig også bidra i klimadugnaden, men fylkeslederen mener dette er helt feil klimamedisin fra regjeringa.

– For det første vet vi at klimaeffekten av et myrforbud er høyst usikker. For det andre fikk vi et tydelig bevis på at myrjorda spiller en vesentlig rolle i vår matberedskap i sommer, da mange tørkerammede bønder berga seg med å dyrke gras på myrjorda.

Annonse

Håper på KrF

Nå fester Ståle Nordmo sin lit til at Kristelig Folkeparti vil rydde opp med hensyn til forbudet.

– Kristelig Folkeparti har vært en tydelig forkjemper for matproduksjon over hele landet. Jeg forventer at de ikke sitter stille og ser på at regjeringa overkjører distriktene på denne måten. Landbrukspolitisk talsmann i partiet, Steinar Reiten, har sammen med Ap og Sp vært skeptisk til et totalforbud mot nydyrking av myr. De har pekt på behovet for å utrede alternativer.

– Det er mulig å dyrke myr på en klimasmart måte. Er dette nok utredet?

– Jeg mener at det må utredes mer, slik at alle faktorer med nydyrking av myr blir tatt med. Arbeidsmetoder, dybde på myr, type myr og det faktum at denne jobben blir gjort for å starte en grasproduksjon som tar opp karbondioksid og legger et lokk på myra tilbake, må inngå i denne utredningen.

– 12 av 422 kan umulig stemme

– I lovforslaget hevdes det at et forbud kun vil berøre 12 av landets 422 kommuner. Ingen av disse 12 ligger i Nordland. Hva mener du om dette?

– Jeg synes dette er en merkelig og ignorant påstand, som umulig kan stemme med faktiske forhold. Vi og 17 kommuner i Nordland har gitt klare bekymringer over hva et forbud vil bety for næringas muligheter for utvikling og forhøyet grovfôrberedskap. Det er mange bønder i Nordland som eier dyrkbare myrområder nærme gården. Disse kan erstatte leid areal med lange transport­avstander. Så et dyrkingsforbud av myr vil være alt annet enn positivt for landbruket i Nordland, sier Ståle Nordmo og legger til:

– I tillegg er det noe spesielt at anvendelse av myr kun skal forbys for landbruket, og ikke andre aktører som utbyggere, veibygging og industri.

Neste artikkel

Rapport: Sjømatnæringa har større utslepp enn luftfarten