Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Øya-rektor frykter pengekutt vil ramme undervisninga

Dersom tilskuddet til private skoler går ned, som foreslått i revidert nasjonalbudsjett, og lønnskostnadene øker, blir det mindre midler til å drive god undervisning, mener rektor ved Øya videregående skole, Ole Jørgen Stevik.

Det vil ikke være mulig å drive langsiktig med satsene, uten at vi er nødt til å gjøre noe med antall lærerstillinger, mener Ole Jørgen Stevik. (Illustrasjonsfoto fra Tomb: Karl Erik Berge)
Det vil ikke være mulig å drive langsiktig med satsene, uten at vi er nødt til å gjøre noe med antall lærerstillinger, mener Ole Jørgen Stevik. (Illustrasjonsfoto fra Tomb: Karl Erik Berge)

Karl Erik Berge har intervjuet Ole Jørgen Stevik.

Det er i dag 11 private naturbruksskoler, tidligere landbruksskoler eller videregående skoler med naturbrukslinjer, i Norge. I forslag til revidert statsbudsjett får alle friskoler, også naturbruk, et kraftig kutt.

Kuttet kommer av beregningsmetoden for tilskuddet til friskolene, som er å ta utgangspunkt i den offentlige skolens driftsutgifter i siste avsluttede regnskapsår. For 2022 er det altså 2020 som er beregningsgrunnlaget, året da skolene var stengt i lange perioder og mange tiltak ble avlyst, som følge av koronapandemien.

Utgiftene ble lavere enn ellers i 2020, og nå får altså friskolene mange millioner mindre å rutte med, som resultat av dette. Kuttet kan få store følger for undervisninga, mener Ole Jørgen Stevik.

Skiller ikke mellom blått og grønt

Ole Jørgen Stevik
Ole Jørgen Stevik

Utdanningsprogram naturbruk, og framfor alt utdanningen innenfor landbruk og gartner, er i en særstilling med svært høy andel elever i private videregående skoler.

En grunnleggende utfordring for beregning av tilskudd til naturbruksskoler er at det ikke skilles mellom blått og grønt. Når fiskeinntektene blir store, synker tilskuddet til naturbruk og det gjelder jo friskoler som ikke har slike inntekter, mener Kristne friskolers forbund.

Den eneste friskolen med inntekter fra fisk er Val i Trøndelag. Det er såkalte skolekonsesjoner, gitt av myndighetene til offentlige naturbruksskoler langs hele kysten.

Uheldig for friskoler

– Det finnes to uavhengige rapporter fra revisjonskonsern, som på oppdrag fra departementet peker på at beregningene av tilskuddssatsene slår uheldig ut for friskolene. Så lenge regjeringa ikke har valgt å følge rådene i disse rapportene, regner vi med at revidert budsjett blir vedtatt med en nedgang for naturbruk. Det er klart at når tilskuddet går ned og lønnskostnadene øker, blir det mindre midler til å drive god undervisning med, sier Øya-rektoren.

– Hvis kutter blir vedtatt, hva vil det bety for Øya videregående skole?

– Slik vi har forstått det, ser det ut til at reduksjonene hører hjemme i 2022 og at dette vil hentes inn igjen fra 2023. Øya har hatt god søkning til naturbruk gjennom flere år. Vi slipper derfor oppsigelser i 2022 pga. nedgangen i tilskudd slik revidert statsbudsjett antyder. Vi vil derfor greie å gjennomføre undervisningen for skoleåret 2022-2023, uten at det vil gå særlig på bekostning av kvalitet i opplæringen. Det vil ikke være mulig å drive langsiktig med satsene, slik de nå er foreslått, uten at vi er nødt til å gjøre noe med antall lærerstillinger.

Går mot færre lærerstillinger

– Øya har blant annet tre ulike studieretninger innenfor Vg2 naturbruk, og lærerlønningene vil stige i 2022. Hvordan vil kuttet påvirke undervisning og kompetanseutvikling ved de private naturbruksskolene?

– Det betyr at vi fra 2023 må ha et tilskudd som reflekterer kostnadsnivået. Hvis tilskuddssatsene på sikt blir slik at en ikke dekker inn kostnadene, vil dette gå ut over antall lærerstillinger i skolene. På lang sikt vil dette kunne gå ut over de kunnskaper og ferdigheter landbruksnæringa sårt trenger for å kunne stå i den faglige utviklingen næringa trenger for framtiden.

– Hvordan tror du kuttet vil påvirke rekrutteringa til naturbruk?

– Skulle det bli slik at kvaliteten på landbruksopplæringa reduseres, på grunn av færre lærere i skolene, vil dette også helt klart gå ut over rekrutteringa til næringa, sier rektoren.

Neste artikkel

Hurra for fagbrev i landbruket