Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Nortura har en kjempejobb å gjøre på sau og lam

Saueveteranen Ivar Slettemoen forventer at Nortura viser sine ­ambisjoner for sau og lam, og at konsernet legger fram en plan for ­næringa før anleggsstrukturen spikres.

– Det nytter ikke bare å kutte opp frosne lår, sier Ivar Slettemoen. Han er blant dem som nå ber Nortura vise sine ambisjoner for sau og lam i en egen strategi for denne næringa. (Arkivfoto Bondebladet)
– Det nytter ikke bare å kutte opp frosne lår, sier Ivar Slettemoen. Han er blant dem som nå ber Nortura vise sine ambisjoner for sau og lam i en egen strategi for denne næringa. (Arkivfoto Bondebladet)

Pensjonert sauebonde og tidligere leder i verdikjedeutvalget for sau i Nortura, Ivar Slettemoen, intervjues av Bondebladets Anders Sandbu.

Slettemoen er en av fem som har skrevet et åpent brev til Norturas konsernsjef Anne Marit Panengstuen. Innholdet ble gjengitt i Nationen sist uke.

Her poengterer de fem – hvorav flere har hatt lederverv i Nortura – at landets største kjøttkonsern nå må vise sine ambisjoner for sau og lam. Og at en Norturaplan eller -strategi for denne næringa må på plass før Nortura endelig konkluderer med hva som skal være den framtidige industristrukturen.

I brevet etterspør de en restrukturering av hele den norske sau- og lammeindustrien, der verdiskaping for bonden settes først.

– Mangler helårsstrategi

Bakteppet for innlegget, er særlig den dårlige betalingen sauebønder i dag får i markedet.

«Det er overhodet ikke akseptabelt at en som leverer 1000 kilo sauekjøtt, får betalt 450 kroner for 30 søyer, eller 0,45 kroner per kilo fra markedet. Dette er skammelig, Norturas styre og konsernledelse!» tordner forfatterne bak innlegget.

Foruten Slettemoen, er det: Harald Aune, Knut Sygnestveit, tidligere driftssjef Kjetil Granrud og tidligere leder i fagutvalget i Nortura, Per Liahagen.

– Nortura har en kjempejobb å gjøre på sau og lam, konstaterer Slettemoen overfor Bondebladet.

Foruten høyere pris til sauebøndene, står høyere utnytting av biprodukter og et eget saueslakteri på Slettemoens ønskeliste.

– Nortura har ikke i dag noen strategi for sau og lam som gjelder for 365 dager i året. Da er man avhengig av at kjedene kjører kampanjer, og så slutter satsingen i uke 41. Ei heller er det noen i konsernledelsen som i dag har et eget ansvar for teknologi, økonomi og marked for sau og lam. Nortura bør se på organiseringen.

Annonse

Ber Nortura bygge på 90-tallssatsing

Slettemoen er en saueveteran som tilbake i 1994 var med på å starte opp Hallingskarvet Lam. Det var produsenter i Hallingdal som igangsatte prosjektet, men i 1997 overtok Nortura ansvaret. Målet var å få fram de spesifikke egenskapene ved lam som går i høyfjellet.

Det skulle skje gjennom spesielle kvalitetskrav. Slettemoen og de fire andre bak innlegget, mener det vil være fremtidsrettet for Nortura å bygge på det man fikk til på lokalplan på 90-tallet.

De mener blant annet at Nortura bør bygge videre på New Zealand-teknologien Cap-tech, som ble introdusert på Gol-anlegget (landets nest største saueslakteri) for mer enn 20 år siden.

– Teknologien ble værende på Gol, og vi klarte å få til en satsing på lam 365 dager i året. Det som Nortura gjør innen sau og lam i dag, er derimot ikke godt nok. Det ser vi på prisene de siste åra, sier Slettemoen.

Han poengterer at Nortura i en eventuell ny strategi for sau og lam, må ta utgangspunkt i markedet.

– Det gjorde vi da vi etablerte Hallingskarvet. Videre må Nortura tenke sau hele året. Ja, sau og lam er i Norge et nisjeprodukt, men jeg håper på et samarbeid med handelen der alle er konstruktive og der Nortura bygger på det vi fikk til i Gol. Det nytter ikke bare å kutte opp frosne lår.

Enorme forskjeller

I England og New Zealand er prisbildet et helt annet. Innleggsforfatterne viser til at vanlig pris i New Zealand og England er om lag 30 kroner per kilo for voksen sau.

Pris for lam til bonde i Norge, ligger nå 15 til 25 kroner under prisene i Europa. Påslag på pris fra bonde til engrospris er 20–25 kroner i Norge, noe de betegner som «sensasjonelt mye i internasjonal sammenheng».

Slettemoen mener Nortura bør få inn sau- og lam-kompetanse fra New Zealand.

Neste artikkel

– Ikke bare industri-arbeidsplasser som teller