Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener Trondheims-området er et skrekkeksempel

Ser vi på nedbyggingen av matjord i Trondheims-området, kan det ikke omtales som annet enn et skrekkeksempel, mener Julie Gunnerød, leder i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag.

Politikerne må tenke over hvilke konsekvenser nedbygging av matjord vil få for framtida, mener Julie Gunnerød. (Arkivfoto)
Politikerne må tenke over hvilke konsekvenser nedbygging av matjord vil få for framtida, mener Julie Gunnerød. (Arkivfoto)

– Vi vil at det fortsatt skal kunne produseres mat både på bygda og nær byene. Der matjorda ligger er det faktisk opptatt, sier Julie Gunnerød.

Ny E6 gjennom Gauldalen, Klett og inn til Trondheim vil feie over rundt tusen dekar av Trøndelags mest produktive matjord.

– Kornet som ble dyrket her ville gitt hundre tusen brød hvert år. Når Norsk Kylling skal bygge nytt slakteri i Orkanger, forsvinner 130 dekar matjord. Her dyrkes det også korn, som ville forsynt Trøndelag med tusen brød for hvert dekar og år, sier fylkeslederen.

Stortingets nasjonale jordvernmål sier at årlig omdisponering av dyrka jord ikke skal komme over 4 000 dekar.

– Det er klart vi trenger veier og næringsbygg. Der det allerede er næringsbygg eller oppegående veier, kan det ikke bygges noe annet. Der kornåkeren, grønnsaksåkeren eller grasåkeren ligger, er det faktisk også opptatt. Tomta er i bruk og sørger for at verdens befolkning har noe å leve av. Uansett hva vi kommer til å leve av i framtida, er vi i Sør-Trøndelag BU ganske sikre på at mye av det vil bestå av åkerkulturer.

Etterlyser politisk vilje

– Hva mener dere politikerne i fylket bør gjøre?

– Vi mener de må tenke over hvilke konsekvenser nedbygging av matjord vil få for framtida.

Annonse

– Hvilke tiltak forslår dere for å bedre jordvernet?

– Dette er noe vi vil utfordre politikere, spesielt i Trøndelag, til å svare på. Dette er politiske beslutninger, og da må det også politisk vilje til. Vår jobb er å bidra til at politikerne får opp øynene for saker som omhandler jordvern.

– Merker dere en holdningsendring til jordvern blant kommune- og fylkespolitikere?

– Egentlig ikke. Likevel ser vi at det åpnes for å flytte matjorda, slik de har tenkt å gjøre i Orkanger. Problemet med det er at kunnskapen om jordflytting ikke er særlig god, i tillegg til at det krever veldig mye. Matjorda blir sannsynligvis ikke like bra som den var før flyttinga.

Vil opplyse folk

– Hvordan vil dere arbeide videre med jordvern i Trøndelag?

Gjennom folkeopplysning. Vi tror at noe av grunnen til at matjorda bygges ned er fordi folk ikke skjønner hvilken ressurs det er. I tillegg fører opsjonsavtaler til at enkeltpersoner kan tjene fryktelig mye penger på å selge jorda si. For mange er det er bare en åker. Lett å grave i, flat og stor. Vi i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag ønsker å bidra til at folk flest, men også politikere, blir oppmerksomme på hvilken ressurs dette faktisk er. Årsmøtet vårt har vedtatt at jordvern skal være en del av politikken vår i 2018, og vi vil bruke tid på dette.

– Samarbeider dere med andre i kampen for matjorda?

– Vi samarbeider en del med Sør-Trøndelag Bondelag. Som fylkesleder er jeg med i styret deres. I tillegg er vi representert i jordvernalliansen i Trøndelag. Der er flere organisasjoner med. Utover det føler vi oss kanskje litt alene om å kjempe for matjorda, sier Julie Gunnerød.

Neste artikkel

3700 dekar dyrka jord ble omdisponert i 2019