Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener brexit må gi lavere tollfri import

– Når britene forlater EU, må den tollfrie EU-importen til Norge reduseres tilsvarende, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Norges import av landbruksprodukter øker stadig – ikke minst på ostesiden. Foto: Alexander Blinov/Mostphotos
Norges import av landbruksprodukter øker stadig – ikke minst på ostesiden. Foto: Alexander Blinov/Mostphotos

Sps stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik intervjues av Bondebladets journalist Lars Olav Haug.

Gjelsvik understreker at tollvernet er den viktigste forutsetningen for matproduksjon i et høykostland som Norge. Derfor mener han tollvernet må forsterkes.

Kraftig økning

– Som følge av artikkel 19 i EØS-avtalen er kvotene for tollfri import av landbruksprodukter som storfekjøtt og ost økt kraftig. Avtalen ble fremforhandlet og inngått med EU inkludert Storbritannia, og har til nå forrykket handelsbalansen kraftig til EUs fordel. Derfor er det naturlig at den tollfrie importen fra EU reduseres når britene forlater EU, sier Gjelsvik til Bondebladet.

Storbritannia representerer 12 prosent av befolkningen og 15 prosent av økonomien i EU.

Gjelsvik minner om at vilkårene for artikkel 19 i EØS-avtalen ble godkjent av Stortinget i 2017, og den skal etter avtalen reforhandles etter to år.

Rimelig krav

– Er det realistisk å redusere importkvotene gjennom forhandlinger?

– Regjeringen må uansett gå inn i forhandlinger med det utgangspunkt som best ivaretar norske interesser. EU blir mindre, og Norge skal også forhandle med Storbritannia om handelsavtale. Da er det et rimelig krav at kvotene reduseres, det skulle bare mangle.

– Én ting er at EU er i en forhandlingssituasjon, men jeg merker meg at et norsk parti argumenterer mot dette synet. Dette berører landbruket og næringsmiddelindustrien sterkt, sier Gjelsvik.

Annonse
– EU blir mindre, og Norge skal også forhandle med Storbritannia om handelsavtale. Da er det et rimelig krav at kvotene reduseres – det skulle bare mangle, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Han sitter til daglig i finanskomiteen. Foto: Peter Mydske
– EU blir mindre, og Norge skal også forhandle med Storbritannia om handelsavtale. Da er det et rimelig krav at kvotene reduseres – det skulle bare mangle, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Han sitter til daglig i finanskomiteen. Foto: Peter Mydske

Landbruk nedprioritert

– Blir landbruk nedprioritert for å sikre eksport av laks og olje/gass til EU?

– Landbruket blir nedprioritert, men ikke spesielt sammenlignet med fisk og olje/gass. Dette er produkter EU har interesse av å importere. Motsatt vei skjer eksporten av landbruksprodukter fra EU i direkte konkurranse med norsk produksjon. Derfor bør vi styrke tollvernet fra norsk side.

Gjelsvik poengterer at tollvernet ikke må uthules bit for bit gjennom nye handelsavtaler, og forventer at regjeringen står opp for norske næringsinteresser og norsk matsikkerhet.

Han mener det ikke kan inngås nye handelsavtaler som svekker importvernet og rammevilkårene for nasjonal landbruksproduksjon.

Høyeste vernetoll

– Vi har plikt til å ivareta selvforsyningen av mat, ethvert land må sørge for å brødfø egen befolkning. Matsikkerheten trues fra flere hold i en mer uforutsigbar verden, og klimaendringer forsterker behovet for å styrke egen matvareberedskap.

Tollvernet er helt avgjørende for å sikre et levende landbruk over hele landet og næringsmiddelindustrien, mener Sp-politikeren.

– Dette hensynet gjelder også på andre områder, som i forhandlingene med Mercosur-blokken av land i Sør-Amerika. De driver landbruk med et helt annet kostnadsnivå, og som er rigget for eksport.

– Innenfor dagens WTO-avtale må Norge utnytte handlingsrommet og sørge for å anvende høyeste vernetoll, prosent- eller kronetoll, til enhver tid. Et svakere tollvern vil svekke landbruket og næringsmiddelindustrien, avslutter Sigbjørn Gjelsvik.

Neste artikkel

Fylkesleiar heisa flagget for regjeringserklæringa