Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener Bollestad ruinerer 200 familier

– Det som er mest opprørende i saken, er at de familiene som har drevet med pelsdyr vil bli frarøvet millionverdier av staten, sier Geir Pollestad (Sp).

– For staten er det snakk om småpenger. For de bøndene som rammes, er det snakk om fremtiden, sier Geir Pollestad. (Foto: Anders Sandbu)
– For staten er det snakk om småpenger. For de bøndene som rammes, er det snakk om fremtiden, sier Geir Pollestad. (Foto: Anders Sandbu)

Karl Erik Berge intervjuer stortingspolitiker Geir Pollestad i Senterpartiet.

Regjeringspartiene har fått gjennom i Stortinget at det skal innføres et forbud mot pelsdyrhold i Norge. Det er første gang en næring som produserer et lovlig produkt blir forbudt i Norge.

Oppsparte midler forsvinner og mange vil sitte igjen med milliongjeld.

– Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har sendt på høring et forslag til erstatningsordning som er skammelig dårlig. Det vil knuse om lag 200 familier i Norge, sier Geir Pollestad.

Senterpartiet (Sp) aksepterer ikke at regjeringen og Bollestad ikke tar hensyn til folks rettssikkerhet og økonomi, forklarer stortingspolitikeren.

– For staten er det snakk om småpenger. For de bøndene som rammes er det snakk om fremtiden, sier han.

Bør regnes som ekspropriasjon

Senterpartiet mener at når staten innfører et slikt forbud, så er det et minimum at det blir gitt full erstatning til dem som rammes, forklarer Pollestad.

– Forslaget som Bollestad har sendt på høring er svært langt unna det. Det er statsråden fullstendig klar over.

– Hva bør erstatningen til pelsdyrbøndene være på?

– Det bør gis det som i erstatningsretten kalles erstatning for økonomisk tap. En nærliggende metode er å se på dette som ekspropriasjon og bruke prinsippene for det. Bøndene skal ikke tape på at regjeringen innfører næringsforbud.

Annonse

– Alt er galt

– Hva har regjeringen gjort galt i denne saken?

– Alt er galt i denne saken. For det første et særnorsk næringsforbud – så en kompensasjonsordning basert på bokførte verdier. Det er langt unna å gi full erstatning.

– Hvilke signaler sender forbudet mot pelsdyrhold til andre norske bønder?

– Det viser at regjeringen er villig til å la dyrevernsorganisasjoner definere politikken. For det andre at de løper fra regningen.

Håper på domstolene

– Det har blitt sagt at lovforslaget strider imot både Grunnlova og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og pelsdyrbøndene varsler søksmål. Hva mener du om mulighetene for å nå fram i en rettssak?

– Så dårlig som kompensasjonsordningen er nå, tror jeg bøndene har gode muligheter til å nå fram. Jeg håper uansett domstolene vil vurdere forholdet til både privat eiendomsrett og næringsfriheten.

Sp-politikeren kommer ikke på noen statsråd i vår tid som har gjort noe verre mot en enkelt gruppe i samfunnet enn det landbruksministeren nå gjennomfører.

– Jeg vil utfordre Olaug Bollestad til en times politisk duell på en pelsdyrgård. Da kan Bollestad få forklart hvorfor hun mener forbud og erstatning er rett, og jeg kan forklare hvorfor det Bollestad gjør er helt galt, sier Geir Pollestad.

Bondebladet ga fredag ministeren anledning til å svare Pollestad, men Bollestad hadde ikke anledning til det.

Neste artikkel

Vil at døde mink skal graves opp igjen