Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynets inspektører blir oftere skjelt ut

Omkring halvparten av inspektørene i Mattilsynet har opplevd ubehagelige ting som vold, trusler og trakassering. Utviklingen følges nøye.

– Vi kan aldri gardere oss mot hvordan et vedtak blir oppfattet, sier adm. dir. Harald Gjein i Mattilsynet. Foto: Anders Sandbu
– Vi kan aldri gardere oss mot hvordan et vedtak blir oppfattet, sier adm. dir. Harald Gjein i Mattilsynet. Foto: Anders Sandbu

Bondebladets journalist Lars Olav Haug intervjuer Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet gjennomfører ca. 70 000 tilsyn i året, hvorav 27 000 gjelder dyrehold. De fleste går bra, men med så mange tilsyn er det ikke til å unngå at uheldige episoder forekommer. Én episode kan være ødeleggende for den som blir utsatt for det, sier adm. dir. Harald Gjein.

Flere uheldige episoder

– Vi har jobbet med problemstillingen lenge. Dette er ikke noe nytt, og framover skal vi gjennomføre interne undersøkelser jevnlig. Inntrykket er at det er blitt flere uheldige episoder, og andre tilsynsmyndigheter vi snakker med har registrert det samme.

Mattilsynet holder kurs i kommunikasjon ved tilsyn, og hvordan inspektørene skal håndtere vanskelige situasjoner.

– Nå starter vi på et nytt opplegg for å skape større trygghet, hvor inspektørene trener på situasjoner som kan oppstå. Kursingen organiseres slik at alle inspektører får ta del i den. Mattilsynet har også et opplegg for å hjelpe inspektører som har opplevd ubehageligheter, opplyser Gjein.

Risikovurdering

Han legger til at inspektørene foretar risikovurdering før tilsyn, og de reiser gjerne to sammen hvis de ser at det kan bli vanskelig. Det hører til unntakene at de må be om politiassistanse.

– Våre inspektører opplever episoder i forbindelse med alle typer tilsyn. Landbruket er ikke noe unntak, men vi driver også mye tilsyn med dyrehold som ikke er husdyrproduksjon, og inspektørene kan oppleve trakassering også der, sier Gjein.

Annonse

Inngripende

Direktøren i Mattilsynet skjønner godt at det er vanskelig og inngripende å bli fratatt dyrene.

– Dyr er ofte det kjæreste man har, og når det er snakk om husdyr kan det også være livsgrunnlaget. Men Mattilsynet er pålagt gjennom lovverket å gripe inn for å sikre dyrenes velferd, og alle inspektørene er bevisste på at de har stor inngripende myndighet som krever klokskap. De har et regelverk de er pålagt å føre tilsyn med, og det prøver vi å løse på best mulig måte. Vi oppfordrer de som er uenige i vedtak til å klage på ordinær måte, noe de fleste også gjør hvis de er uenige.

Utenforliggende årsaker

– Er det ofte rus med i bildet når Mattilsynets inspektører opplever vold og trusler?

– Det kan være utenforliggende årsaker til de vanskelige tilfellene. Personlige problemer av en eller annen art kan forårsake unormale reaksjoner. Vi kan aldri gardere oss mot hvordan et vedtak blir oppfattet. Selv om vi ønsker å få til en god dialog, kan vi ikke være naive og tro at situasjoner ikke kan oppstå.

– I enkelte bransjer forekommer også alvorlig kriminalitet. Da samarbeider vi ofte med andre etater ved tilsyn.

Finner løsninger

– Har du noe råd til dyreholdere som får tilsyn?

– Begge parter må være åpne, høflige og løsningsorienterte. Gjennom dialog kan vi finne løsninger, som for eks. omplassering av dyra. Det er mange som sier i ettertid at de er glade for at problemet ble løst.

– Er mange tilsyn med dyrehold basert på tips?

– Folk har plikt til å melde fra hvis dyr lider, og Mattilsynet får ca. 10 000 varslinger per år. Tips blir tatt på alvor, og vi forsøker å foreta undersøkelser før vi rykker ut, sier Harald Gjein. •

Neste artikkel

Borch: – Ikke gjort egne vurderinger