Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Landbruket må få bedre strømstøtte

Vinterens strømkrise har rammet hele landbruket hardt – da bør også alle få kompensasjon. Regjeringa svikter bøndene, mener Hadle Rasmus Bjuland, leder i KrFU.

– Ordningene gir ikke nok støtte, samtidig som blant annet flere gårdsbruk og småbedrifter faller helt utenfor ordningene.
– Ordningene gir ikke nok støtte, samtidig som blant annet flere gårdsbruk og småbedrifter faller helt utenfor ordningene.

Landbruksnæringa fikk for lite hjelp fra ordningen som kom fra regjeringa, og dette har satt mange bønder i en krevende situasjon, mener Hadle Rasmus Bjuland, leder i KrFU og 1. vara til Stortinget.

– De høye strømutgiftene kommer på toppen av en allerede vanskelig økonomisk situasjon med høye gjødselpriser og andre økte utgifter. Landbruket er avhengig av strøm for å holde drifta i gang, og mange bønder melder nå om skyhøye strømregninger. Det kan få store konsekvenser for drifta og norsk matproduksjon, sier Bjuland.

Veksthusnæringen, som i disse dager planter, er avhengig av strøm for kunne produsere, poengterer lederen i KrFU.

– Flere har fryktet at de må legge ned drifta fordi strømprisene gjør det ulønnsomt. En støtteordning er nødvendig for å sikre at vi opprettholder norsk matproduksjon. Derfor har det lenge hastet med å få en ordning på plass, sier han.

– Stadig flikking

Regjeringas håndtering av strømkrisen har vært preget av stadig flikking på ordningene. Litt økning her, litt justering der, mener Bjuland.

– Denne ordningen er en del av dette. Istedenfor å lage en ordning hvor bøndene var inkludert fra starten av, har bøndene måtte bruke krefter på å få fram en ordning som har måtte hastebehandles i Stortinget.

– Hvordan burde strømordningen vært?

– KrF fremmet et forslag i Stortinget. Vi ba regjeringa sørge for at strømstønadsordningen for jordbruks- og veksthusnæringa tar utgangspunkt i at terskelen for strømstønad settes til 50 øre per kWt for forbruk for jordbruks- og veksthusnæringa, fra og med desember 2021 og januar, februar og mars i 2022. Det ville være en rausere og enklere ordning, og ikke minst behandlet alle likt, sier KrFU-lederen.

Vi mener den ordningen bør gjelde alle strømkunder, fordi alle har høye strømpriser nå om dagen

Hadle Rasmus Bjuland

– Bør gjelde alle strømkunder

– Hva med andre bedrifter som sliter med store strømutgifter?

– Vi har fremmet forslag om makspris i alle strømstøtteordningene som er behandlet i Stortinget. Vi mener den ordningen bør gjelde alle strømkunder, fordi alle har høye strømpriser nå om dagen.

– Strømprisene kan bli høye i lang tid framover. Hva bør regjeringa gjøre med det?

– Vi mener det bør bygges ut mer fornybar energi. KrF mener Norge blant annet må legge til rette for mer vindkraft til havs og oppgradere eksisterende vannkraftverker.

– KrF har foreslått en makspris for alle strømkunder. Hvorfor er dette en god løsning?

– Ordningene gir ikke nok støtte, samtidig som blant annet flere gårdsbruk og småbedrifter faller helt utenfor ordningene. Derfor vil en makspris, som gir det samme til alle og som er enkel å forstå, være bedre, sier Hadle Rasmus Bjuland.

Neste artikkel

Nortura-sjef frykter samme EMV-utvikling på egg som kjøttdeig