Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Juristene ikke de rette til å drive ulveforvaltning

– Ulveforvaltning er en politisk sak, og må behandles politisk, sier Ståle Støen etter at retten delvis ga WWF medhold i dom om 2017-felling. Saken kan gå til Høyesterett.

Politikk: Ulvefelling er en politisk sak, og må behandles politisk, mener Ståle Støen, rovviltansvarlig i Småbrukarlaget. (Foto: Leonid Rødsten)
Politikk: Ulvefelling er en politisk sak, og må behandles politisk, mener Ståle Støen, rovviltansvarlig i Småbrukarlaget. (Foto: Leonid Rødsten)

Ståle Støen intervjues av Bondebladets journalist Anders Sandbu.

Høsten 2017 gikk WWF til søksmål mot Klima- og miljødepartementet. Organisasjonen mente at den norske rovviltforvaltningen strider med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Departementet hadde da gitt tillatelse til å lisensfelle i alt 42 ulver, hvorav 28 ble felt – 16 dyr i ulvefokkene Julussa og Osdalen i Hedmark, samt 12 streifulver utenfor ulvesonen.

Ulik konklusjon

Bestandens overlevelse er truet, mente WWF etter uttaket, og brakte saken til retten. WWF tapte søksmålet i tingretten, og anket saken til Borgarting lagmannsrett. Sist uke traff lagmannsretten sin dom, hvor flertallet gir WWF medhold i det vesentligste i deres anke.

Retten mener staten brukte loven feil ved tildeling av lisensfellingskvoter i ynglende flokker i 2017 og 2018. Fellingen i Julussa- og Osdalen-reviret, samt felling av ytterligere tre valper året etter, var dermed ugyldig, mener retten. Streifulv-fellingen var derimot gyldig. Bondelaget og Skogeierforbundet forventer at staten anker til Høyesterett.

Politikk i rettsapparatet

Det samme gjør rovviltansvarlig Ståle Støen i Småbrukarlaget. Men han mener samtidig at utviklingen med stadige rettssaker om rovdyrpolitiske saker er en uting.

– Juristene er ikke de rette til å drive ulveforvaltning. Ulvefelling er en politisk sak, og må behandles politisk. Vi er aldeles feil på vei når vi skal ha rovviltforvaltning i rettsapparatet. Utviklingen er veldig dårlig, og dette er det Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for, sier Støen.

Han mener stortingsflertallet nå må «manne seg opp», slik at rovviltforliket fra 2011 og ulvemeldingen fra 2016 blir fulgt opp i praksis.

– Stortingsflertallet må vise at det mente alvor med disse vedtakene. Om det viser seg at jussen er så komplisert at den politiske viljen ikke når fram, må flertallet sørge for at lovverket blir vanntett, sier den Folldal-bosatte bonden.

Han mener dommen er overraskende og dramatisk. Han kan ikke se at Stortinget og rovviltnemndene har drevet ulovlig ulveforvaltning.

Annonse

– Våren 2017 var Stortingets vilje at ulveforvaltningen måtte gjøres lovlig, slik at det ble lovlig å forvalte ned mot bestandsmål. Daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen holdt på å få mistillit. Det er ingen tvil om hva som var Stortinget vilje. Allikevel klarer ikke Klima- og miljødepartementet å respektere forvaltningen.

– Hvilken betydning vil en høyesterettsdom i den ene eller andre retningen ha for videre forvaltning?

– Om Stortingets vilje ikke lar seg gjennomføre, må Stortinget presisere loven slik at Stortinget skaffer seg det nødvendige handlingsrommet.

– Narrespill

De siste åra har det blitt tradisjon at departementet på tampen av året delvis stanser rovviltnemndenes vedtatte lisensfelling, etter at disse vedtakene er blitt påklaget fra begge sider i den svært polariserte konflikten. Tradisjon har det også blitt for store fakkeltog på nyåret mot regjeringens politikk. Bygdefolk gir uttrykk for stor frustrasjon over at deres stemme ikke blir hørt i debatten. Det forstår Støen godt.

– Ingen har spurt folk på Finnskogen om de ønsker ulven.

Støen mener det er et problem at lisensfellingen ikke blir respektert.

– Det skjer et narrespill rundt både lisensfelling og skadefelling. Nå har departementet sendt ut melding om at det gis avslag på uttak av Elgå-ulven (definert som genetisk viktig, journ.anm.). Først er lisensfelling innen ulvesonen blitt forpurret, og deretter utenfor sonen. I tillegg har staten avslått skadefelling på denne ulven. Den nye klima- og miljøministeren har uttalt at ulveforvaltningen er en suksess. Dét er en stor provokasjon. Han viderefører en politikk som presser bønder fra beiteprioriterte områder.

Han forteller om stor frustrasjon hos dem som fortsatt driver med sau i Hedmark.

– Det koker. Og det er ganske dramatisk at myndighetene ikke klarer å lande en ulveforvaltning som legger til rette for å drive beitebruk på de 45 prosentene av landarealet som er utmark og kan brukes til dette. Dette er en utmattelsestaktikk som er uverdig i en velferdsstat.

Neste artikkel

Uviss framtid for skuddpremie