Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Imaginære glyfosat-farer gir reelle miljøproblemer

Tyskland skal fra 2023 forby ugrasmidler med glyfosat angivelig for å redde biene. Det er dårlig nytt for miljø, matprodusenter, bier og muligens for norske bønder.

Et tysk glyfosatforbud vil redusere avlingene fra syv til 22 prosent og gi en oppsving for dem som selger diesel, skriver Øystein Heggdal. (Arkivfoto)
Et tysk glyfosatforbud vil redusere avlingene fra syv til 22 prosent og gi en oppsving for dem som selger diesel, skriver Øystein Heggdal. (Arkivfoto)

I starten av september la den tyske regjeringen fram en handlingsplan, til en milliard kroner i året, for å redde bier og insekter. En del av denne planen går ut på å forby glyfosat, virkestoffet i verdens mest populære plantevernmiddel RoundUp fra 2023. Jeg har fulgt den europeiske debatten om glyfosat i over fem år og det er både fascinerende og urovekkende at det nå plutselig er insekter og biers ve og vel som blir knaggen tyskerne henger glyfosat-forbudet på. For dette er historien om målstenger som stadig flyttes.

I en såkalt dokumentar sendt på NRK i 2017 ble norske tv-seere servert intet mindre enn ti konspirasjonsteorier om glyfosat i beste sendetid. Dette magiske stoffet forårsaker, ifølge aktivist og dokumentarfilmskaper Marie-Monique Robin, så vidt forskjellige lidelser som kreft hos barn i Argentina, deformasjon av spiserøret hos franske barn, deformerte padde-embryoer, næringsmangel i planter, det dreper vannlopper, det er et bredspektra antibiotikum, gir et førtitalls ulike sykdommer i USA, det har skapt en superorganisme, det gir kronisk nyresykdom på Sri Lanka og det gir deformerte smågriser i Danmark. Men ikke engang dette makkverket av en dokumentar, klarte å få med seg det med biene.

For nå er det plutselig et helt nytt problem som angivelig skal gjøre at biene reddes ved å forby glyfosat. Insektsforsker ved NMBU, Anne Sverdrup Thygeson, sier til forskning.no; «nye studier som peker på at middelet (glyfosat) kan endre biers tarmflora». Studien både hun og tyske politikere viser til er utført av forskere ved Universitetet i Austin, Texas, der et lite antall bier ble fôra med helt urealistisk høye doser glyfosat. Biene fikk sukkervann tilsatt mellom 5 og 10 milligram glyfosat per liter. Studien viser ingen doserespons (det blir ikke høyere dødelighet med høyere dose), den viser stor variasjon mellom gruppene og det er mye støy i dataene.

Annonse

Men tyske politikere har enda en unnskyldning for å forby glyfosat; det tar livet av planter. Ja du leste rett, et middel laget for å ta livet av planter skal forbys fordi det tar livet av planter. Det er om mulig endelig en ærlig argumentasjon. For selv om vi først og fremst bruker glyfosat for å ta livet av ugrasarter, som er genetisk for likt korn til at selektive midler klarer det (eksempelvis kveke,) er det er helt korrekt; ugrassprøyting med glyfosat gir færre blomstrende planter i åkeren. Logisk følger det da at alle andre metoder for å kontrollere ugras også må forbys – fra alle andre ugrasmidler til alle former for jordbearbeiding med tanke på å kontrollere ugras; ugrasharving og pløying.

Men det har ikke tyskerne noen plan om å gjøre, tvert imot forklarer de hvordan Deutche Bahn utvikler mekaniske metoder for å holde ugras nede. Da er det plutselig ikke lenger noe problem at blomstene dør. Og det vil også skje på tyske jorder. Det vil bli bonanza for de som selger diesel, dekk og jern. Tyske åkre vil bli harvet ukentlig gjennom høsten for å ta livet av flerårig ugras. Naken jord vil gi erosjon som fyller tyske bekker og elver med jordpartikler og fosfor som igjen gir eutrofiering og fiskedød. Det vil helt stoppe opp omleggingen til Conservation Agriculture, der kontroll på ugraset ved bruk av glyfosat framfor jordbearbeiding er helt sentralt.

En studie utført av Steward Redqueen for EU konkluderte med at et glyfosatforbud ville redusere tyske avlinger fra syv til 22 prosent. Disse avlingene må da hentes inn et annet sted. Det vil igjen føre til større press på å omdanne skog, natur og biehabitater til åker og monokultur. Reduseres avlingene i Europa, legges nytt land under plogen et annet sted.

Dette kunne vært en kuriosa-sak for norske bønder. Vi kunne ha ledd av irrasjonelle tyskere hele veien til den ugrasfrie åkeren vår. Men siden det var den tyske stemmen som reddet re-godkjenningen av glyfosat i EU i 2017 kan det bli et problem også for oss før vi aner det. Dette forbudet har ikke noe med verken å redde bier eller andre mer eller mindre imaginære miljøproblemer rundt glyfosat. Det er kun politikk. Tyske partier har vedtatt et forbud, og så finner de en unnskyldning etterpå. Det er på høy tid europeiske bondeorganisasjoner våkner og innser den nye verden de lever i. De må arbeide for å jobbe politisk for å fremme forståelse overfor politikere og forbrukere om hvorfor planteprodusenter skal beholde så mange verktøy som mulig.

Neste artikkel

Nibio har testet varmtvann vs. glyfosat mot kjempebjørnekjeks