Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Hvis det blir sjødeponi, blir Førdefjorden en ørken

Nordic Mining får driftsløyve i Sunnfjord, men selskapet er pålagt å utrede før de får godkjent driftsplanen. – Vi forventer at departementet ikke godkjenner en driftsplan som inkluderer dumping i sjø, sier styrelederen i Norske Lakseelver.

Sjødeponi er kritisk for alt liv i Førdefjorden, og for villakssmolten som skal finne føde på vei ut fjorden, mener Ragnhild Brennslett, styreleder i Norske Lakseelver. (Foto: Wikimedia)
Sjødeponi er kritisk for alt liv i Førdefjorden, og for villakssmolten som skal finne føde på vei ut fjorden, mener Ragnhild Brennslett, styreleder i Norske Lakseelver. (Foto: Wikimedia)

Ragnhild Brennslett, styreleder i Norske Lakseelver, er intervjuet av Karl Erik Berge.

Næringsdepartementet har vedtatt å opprettholde Nordic Minings driftsløyve for gruvedrift i Engebø-fjellet i Sunnfjord. Vedtaket fra departementet er endelig og kan ikke påklages.

Ragnhild Brennslett (Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen)
Ragnhild Brennslett (Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen)

I en pressemelding skriver næringsminister Jan Christian Vestre at de nå har skjerpet miljøkrava til Nordic Mining.

– Før selskapet kan starte utvinning må blant annet driftsplanen være godkjent, skriver Vestre i en pressemelding.

Ministeren har lyttet

– Hva mener Norske Lakseelver om vedtaket?

– Vi mener at næringsministeren til en viss grad har lyttet til miljø- og villaksinteresser. Kravet om at deponeringen skal være basert på best tilgjengelige teknologi og beste tilgjengelige deponeringsmetoder, utelukker etter vår mening det planlagte sjødeponiet. Det finnes alternative driftsmetoder hvor overskuddsmassen fylles tilbake i gruvegangene. Dette er nå selskapet pålagt å utrede før de får godkjent driftsplanen. Vi forventer at departementet følger opp dette og ikke godkjenner en driftsplan som inkluderer dumping i sjø, sier styrelederen i Norske Lakseelver.

– Hvis det blir dumping i fjorden, hva kan konsekvensene bli?

Annonse

– Hvis det blir sjødeponi, blir Førdefjorden en ørken uten liv. Det er kritisk for alt liv i fjorden, og for villakssmolten som skal finne føde på vei ut fjorden.

Barth Eide fraværende

– Hva mener du om miljøminister Espen Barth Eides (Ap) innsats i denne saken?

Vi opplever at miljøorganisasjoner og sportsfiskere fra hele verden lurer på hva Norge driver med

Ragnhild Brennslett, Norske Lakseelver

– Klima- og miljøministeren oppleves som fraværende i saker som angår norsk natur. Som organisasjon er det første gang vi opplever å ikke få møte med sittende klima- og miljøminister når vi ber om det. Under en politisk debatt på landsmøtet vårt, spurte vi politikerne fra Energi- og miljøkomiteen direkte om Førdefjorden. Ingen var tilhengere av gruvedumping. Det bør både næringsminister og klima- og miljøminister lytte til.

Sivil ulydighet må kunne brukes

– Aksjonister fra Natur og Ungdom har forsøkt å stanse arbeidet på stedet ved å lenke seg fast til anleggsmaskiner. De protesterer mot planene om å deponere 250 gruveavfall i Førdefjorden. Vil dere støtte Natur og Ungdom i videre aksjoner mot prosjektet?

– Landsmøtet diskuterte bruken av sivil ulydighet, og bestemte at i denne saken må det være et virkemiddel som kan brukes. Vi har en naturkrise i Norge og i verden, i tillegg til klimakrisen. Da kan vi ikke bruke fortidens løsninger for gruvedrift. Ungdommen er dem som skal ta over og leve med konsekvensene.

– Norsk natur er en viktig merkevare, hvilke reaksjoner får dere fra andre land i denne saken?

– Vi opplever at miljøorganisasjoner og sportsfiskere fra hele verden lurer på hva Norge driver med. En gruvedumping vil være ødeleggende for Norges rennomme som turistdestinasjon med rene, vakre fjorder og flott natur, sier Ragnhild Brennslett.

Neste artikkel

Regjeringa vil gjøre tilsynet mer muskuløst