Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Hunder som jager sauer må avlives

Det virker som at enkelte hundeeiere har mistet helt respekten for båndtvangen på hunder, mener Olav Edvin Heggvold. Han etterlyser et mer synlig politi, også ved påkjørsler av beitedyr.

– Jeg mener at hunder som jager og dreper eller skader sauer, er mye verre enn rovdyr, sier fylkesleder Olav Edvin Heggvold i Sør-Trøndelag Sau og Geit. Foto: Privat
– Jeg mener at hunder som jager og dreper eller skader sauer, er mye verre enn rovdyr, sier fylkesleder Olav Edvin Heggvold i Sør-Trøndelag Sau og Geit. Foto: Privat

Sauebonde i Soknedal og leder i Sør-Trøndelag Sau og Geit, Olav Edvin Heggvold, intervjues av Bondebladets Karl Erik Berge.

Den store utfordringen for sauer på beite mange steder, har vært rovdyrangrep. Det er store tap på grunn av rovdyra, men nå har vi flere andre ting som gjør det utrygt for sauene å beite i utmarka. Det største problemet er løse hunder, mener Olav Edvin Heggvold, sauebonde i Soknedal og leder i Sør-Trøndelag Sau og Geit.

– Nesten hver eneste dag leser vi i en avis eller på nett om hunder som har vært løse og enten skadet eller drept sauer. Det virker som om enkelte hundeeiere har mistet helt respekten for båndtvangen, sier Heggvold.

Sauebonden mener dette er helt uakseptabelt.

– Hunder som jager sauer, og som blir observerte mens de gjør det, burde blitt avlivet med en gang. Jeg mener at hunder som jager og dreper eller skader sauer, er mye verre enn rovdyr. Når en hund gjør dette, så er det hundeeieren som ikke har gjort jobben sin. En oppfordring til alle hundeeiere er: Hold hunden i bånd, så vi slipper slike dyretragedier.

Bør ekskluderes

– Det finnes mange hundeforeninger i Norge. Hva kan de gjøre for å bedre båndtvangen som er på hunder?

– Dersom disse foreningene får beskjed om, eller vet om at noen av deres medlemmer ikke overholder båndtvangen, bør disse medlemmene ekskluderes. Det er viktig at foreningene er tydelig overfor medlemmene om viktigheten av båndtvang, og at de får vite om konsekvensene det medfører å ikke ha hunden i bånd.

– Hva kan myndighetene gjøre med dette?

Annonse

– Det er kanskje ikke så mye myndighetene kan gjøre, fordi loven er veldig klar. Derimot bør politiet bli flinkere til å håndheve loven, det vil si at kravet om avlivning fra husdyreiers side, må effektiviseres oftere.

Store lidelser etter påkjørsler

En annen ting som har utviklet seg i negativ retning de siste årene, er påkjørsler og ansvar for å varsle, mener fylkeslederen i Sau og Geit.

– Hvis en er uheldig å kjøre på en sau eller et annet dyr, så kjører mange videre og unnlater å varsle om påkjørselen. Dette er også helt uakseptabelt. En skal være klar over at hvis en blir oppdaget, og en klarer å bevise at en bilfører har gjort dette, så mister en førerkortet. Om et dyr blir påkjørt, så vil det i de fleste tilfeller leve. Tenk på de store lidelsene et slikt dyr vil ha, dersom en ikke varsler eieren og eventuelt får det avlivet.

– Hvordan kan en få bilførere til å forstå alvoret i dette, og hva med politiet, Trafikkforsikringsforeningen og andre organisasjoner?

– Alle de nevnte aktørene her må på banen med informasjon, det er mye uvisshet ute og går. Jeg tror hovedgrunnen til at de fleste, som kjører på dyr, bare stikker av etterpå, er at de ikke vet. Sjåførene vet ikke hvem de skal varsle, og mange er kanskje redde for at påkjørselen skal koste dem dyrt. Det de ikke tenker på, er hvor mye dyret må lide.

Alle dyr er merket, og det skal derfor være enkelt og finne ut hvem en skal varsle, mener Heggvold.

– Med tanke på erstatning, blir dette en sak mellom bonden og forsikringsselskapet til føreren. Det vil si at man ikke må betale ut av egen lomme. Dette er informasjon som må ut til bilførere i hele landet. Jeg mener videre at politiet må markere seg når slike påkjørsler skjer. De fleste av disse sakene blir henlagt pga. for bevisets stilling. Dette blir for enkelt. Dersom slike påkjørsler får en konsekvens for bilførerne, tror jeg nok de skjønner alvoret, sier Olav Edvin Heggvold.

Neste artikkel

Fant færre brudd på mosjonskrava