Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Helt avgjørende med sentral tømmerhavn

En regional planprosess er et viktig skritt for tømmerterminalen på Lierstranda, mener organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.

– Dette er Norges største havn for utskiping av tømmer, og den er helt avgjørende for skogbruket på Østlandet, sier organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog. Foto: Picasa
– Dette er Norges største havn for utskiping av tømmer, og den er helt avgjørende for skogbruket på Østlandet, sier organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog. Foto: Picasa

Bondebladets journalist Karl Erik Berge intervjuer i denne spalten Olav Bjella om ny tømmerhavn i Oslofjorden.

Lier kommune vedtok i 2011 en kommuneplan som innebærer at Lierstranda tømmerhavn skal avvikles til fordel for Fjordbyen.

Planen ble godkjent av Miljøverndepartementet i 2013, under forutsetning av videre arbeid med fastsetting av den detaljerte arealbruken, herunder løsninger med dypvannskai for tømmertransport.

Fylkestinget i Buskerud vedtok sist uke, med knapt flertall, å igangsette en regional plan­prosess for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden.

– Alternativet er helt urealistisk

– Dette er Norges største havn for utskiping av tømmer, og den er helt avgjørende for skogbruket på Østlandet. Det er svært gledelig at det ble flertall for dette i Fylkestinget. Alternativet til mindretallet er helt urealistisk, og ville bare føre til en utsettelse av en helt nødvendig planprosess, sier organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog.

Flertallet i Fylkestinget besto av Ap, Sp, V, SV og MDG. Høyre, Frp og KrF stemte først for utsettelse, og så for en mer omfattende planprosess.

– Hvorfor er alternativet urealistisk?

– Her forsøker mindretallet å trenere hele prosessen, med en stor prosess som skulle omfatte alle fylkene rundt Oslofjorden. Vi har allerede tømmerhavner mange steder langs Oslofjorden, men vi trenger en sentral havn i dette området. Skogbruket i Norge lider allerede under høye transportkostnader, og blir avstandene for lange, blir store områder ulønnsomme for aktivt skogbruk.

Mener begge deler er mulig

I debatten kom det tydelig fram at mindretallet ikke vil ha tømmerhavn i Lier eller Drammen i det hele tatt, mener Bjella.

Annonse

– Den regionale planprosessen som nå starter opp vil se på alle alternativer. Skognæringa vil bidra til å finne løsninger, og det er det mulig å få til. Lier og Drammen må være helt sentrale i den vurderingen.

– Det er sterkt beklagelig at enkelte politikere ikke kan akseptere at det må være mulig å finne løsninger både for utvikling av bolig- og næringsinteresser ved Drammensfjorden, sier Bjella.

Viktig for Tofte

En langsiktig løsning er også en viktig forutsetning for fremtidige investeringer i skogindustrien og planene til Silva Green Fuel på Tofte, mener Bjella.

– Hvor mye betyr havnespørsmålet for planene på Tofte?

– Hvis planene på Tofte lykkes, er det snakk om 1,2 millioner kubikkmeter tømmer i året. Det er omtrent det samme som Tofte Industrier hadde tidligere. Silva Green Fuel må ha tømmerhavnen på plass i nærheten, det er helt umulig å få til dette uten en god havn.

Ingen i Norge vil kjøpe furuslip, og derfor er en helt avhengig av eksport av denne slipen. Mesteparten går på jernbane til Karlstad i Sverige, forklarer Bjella.

– Det er også viktig for Oppland og Hedmark med en beredskapshavn, derfor står hele skognæringa bak dette. Men det står mellom sterke interesser, og noen mener altså at det ikke er mulig å kombinere boligutbygging og ny tømmerhavn. I nær fremtid skal det besluttes investeringer i størrelsesorden 5–10 mrd. kroner i grønn, landbasert, konkurranseutsatt industri i denne regionen. En varig løsning på havnespørsmålet er en viktig premiss for at disse investeringene blir en realitet.

2 millioner til planprosess

– Hva skjer videre nå?

– Vedtaket i Fylkestinget innebærer at Buskerud fylkeskommune bevilger inntil 2 millioner kroner til finansiering av en regional planprosess, og at det nedsettes en styringsgruppe bestående av representanter fra Lier og Drammen kommune, en innlandskommune, Fylkesmannen, NHO, LO, Akademia og Buskerud fylkeskommune. Den skal ledes av representanten fra fylkesmannen.

– Første trinn i planprosessen blir utarbeidelse av et planprogram og overordnede samfunnsmessige analyser som avveier skognæringens behov opp mot øvrige samfunnshensyn. Etter det starter en prosess med lokalisering. Dette er en veldig viktig avgjørelse og prosess for næringa i mange store skogfylker, sier Olav Bjella.

Neste artikkel

Ber de store snu på flisa