Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter konkurs og slakt

EKT Rideskole og Husdyrpark AS har ikke «erverv som formål». Dermed kan korona bety kroken på døra for den over 60 år gamle institusjonen.

Konkursfare: EKT Rideskole og Husdyrpark står i akutt fare for å gå konkurs på grunn av korona. Foto: Linda Sunde
Konkursfare: EKT Rideskole og Husdyrpark står i akutt fare for å gå konkurs på grunn av korona. Foto: Linda Sunde

Styreleder ved EKT Rideskole og Husdyrpark AS, Michael Falch, intervjues av Bondebladets journalist Linda Sunde.

En god rusletur fra Oslo sentrum, nær Ekebergsletta, ligger EKT Rideskole og Husdyrpark. Der kan Oslofolk ta ridetimer, eller bare kose en gris og klø ei geit bak øret.

Men nå kan det straks være slutt.

– Koronakrisen kan bli slutten på et fantastisk tilbud til befolkningen i Oslo by hvis vi ikke får hjelp fort, sier styreleder Michael Falch.

Ikke erverv som formål

Korona har rammet Norge og økonomien vår. En rekke redningspakker er satt inn. Den ene bedriften etter den andre får støtte – men EKT faller mellom to stoler, har Falch smertelig oppdaget.

Avslagene strømmer inn like raskt som han får sendt ut søknader. Grunnen er spesiell: EKT er fritatt fra å levere skattemelding, fordi de ikke har erverv til formål. Det har blitt et problem, på grunn av ordlyden i korona-redningspakken.

I et avslagsbrev står det: «Skattekontoret legger til grunn at selskapet ikke omfattes av ordningen om midlertidige tilskudd når selskapet ikke har erverv til formål. Det er i lovtekst, forskrifter eller forarbeider ikke gitt rom for noen unntak eller mulighet for skjønnsmessig vurdering av denne type selskap.»

Er insolvent

Da Norge ble stengt ned 12. mars, stoppet inntektene til EKT. Men store deler av utgiftene fortsatte, selv om de fleste ansatte ble permitterte. Dyra kunne ikke settes på pause.

Annonse

Det er over 100 dyr på besøksgården, inkludert 16 geiter, 20 sauer, to kalver, tre griser og 36 ponnier og hester.

– Situasjonen er meget alvorlig. Vi er en stor bedrift. Ved normal drift har vi gjennomsnittlig utbetalinger på 900 000 kroner i måneden. Bare forsikringen vår er 160 000 kroner. Vi kjøper inn 130 tonn høy årlig. Det er store utgifter til kommunale avgifter, strøm og dyrerelaterte ting.

– Penger vi har fått fra Johan Andresens selskap Ferd og folk som har bidratt via Spleis, har gjort at vi har kunnet flyte fram til nå, og takket være frivillige har vi holdt dyrevelferden i orden. Men når vi har betalt lønn for mai, og betalt de absolutt mest nødvendige leverandørene, har vi 50 000 kroner igjen. I juni skal de ansatte ha feriepenger. Med vikarer og helgehjelp har vi 60–70 ansatte årlig. Teknisk sett er vi konkurs nå. Vi er insolvent, sier Falch.

– Urimelig

– Jeg skjønner jo at Finansdepartementet har behov for å lage klare regler. Men når vi klager og kan dokumentere detaljert hvorfor vi er unntatt for skatteplikten, skjønner jeg ikke at det kan behøve å gå så mange runder, og bli så mange avslag. En person må kunne si at dette er urimelig, sier han.

EKT har også henvendt seg til Kulturdepartementet, Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, men har heller ikke kommet under støtteordninger der.

– Dyr i by har en funksjon

EKT har gjennomsnittlig 120 000 betalende besøkende i løpet av et år. I tillegg kommer rideelevene. 250–350 rir per uke. EKT har to fulltidsansatte med ridefysioterapi. De har 100 pasienter per uke.

– Siden det ikke er erverv, hva er det som driver deg?

– Det er idealisme, gleden over å se hva et dyr kan gjøre for og med et menneske. Mange personer som har vært på kanten av sammenbrudd, har funnet en mening med livet ved EKT Rideskole. Det har endt med at vi har tatt dem under våre vinger, de har til og med bodd hos oss. Jeg var i en 50-årsdag der jubilanten holdt en tale for sine 40 gjester om at hadde det ikke vært for EKT, hadde han ikke stått her i dag. Dyr i by har en funksjon som politikere må bli mye mer våkne for. At vi skal gå dukken på grunn av byråkratiske spissfindigheter, er helt meningsløst, sier Michael Falch.

Det var Edvin Kjell Thorson – mannen som senere startet Langedrag – som startet med organisert riding der i 1954. Falch var en av elevene, og EKT har siden 1981 blitt drevet av Edvin Kjells datter Sissel, Falchs kone. Besøksgården har hatt dagens plassering siden 1965.

Neste artikkel

Pandemieffekten over for Tine