Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventet mer av Felleskjøpet under krisen

Burde bidratt til behandling av halmen, mener Leif Olav Aurlien.

Bondebladets journalist Anders Sandbu har intervjuet Leif Olav Aurlien.

Leif Olav Aurlien mener Felleskjøpet burde ha sørget for økt kapasitet på ammoniakkbehandling av halm under sommerens fôrkrise.

Bønder ble innstendig oppfordret til å ta vare på halmen under sommerens ekstremtørke. Felleskjøpet bidro blant annet ved å opprette et felles grovfôrteam med Tine.

Hensikten med teamet var nettopp å sikre formidling av halm, ved å fortløpende følge opp forespørsler og innmeldinger om fôrbehov. Men melkeprodusent Leif Olav Aurlien, mener Felleskjøpet – og Bondelaget – burde ha bidratt ytterligere.

– Burde fjernet flaskehals

– Jeg mener det er kritikkverdig både av Felleskjøpet og Bondelaget at de ikke bidro til behandling av halmen. Alle vi praktikere så at det ville oppstå et problem med å få gasset all halmen. Allikevel har det ikke vært tilstrekkelig kapasitet på ammoniakkbehandling av halm. Jeg vet at Felleskjøpet ikke driver med det lenger, men i år burde de ha hjulpet til med dette, sier Aurlien til Bondebladet.

Han mener det var innlysende for alle bønder at gassinga ville bli den største flaskehalsen i dugnaden for å berge fôrsituasjonen på Østlandet. Og når Felleskjøpet klarte å få importert fôr fra Island, burde organisasjonen også ha klart å fjerne denne flaskehalsen, poengterer melkeprodusenten.

– Felleskjøpet kunne ha tenkt på at halmen tross alt skal behandles. Den tanken forsvant litt. Resultatet er i hvert fall at vi måtte vente ekstremt lenge på ammoniakkbehandlingen, sier husdyrprodusenten, som likevel regner med at han og dyra vil klare seg greit gjennom høsten og vinteren. Importfôr har han ikke benyttet seg av.

Får halm fra Trøndelag

Bonden er med i en samdrift på Lillehammer, som har sikret seg 400 rundballer med halm fra Byneset og Namsos i Trøndelag. Der har Aurlien slekt, som har tilbudt dette fôret. Hittil har samdriften mottatt 100 av rundballene.

Men behandlingen av halmen, og transporten, har tatt sin tid.

Annonse

– Vi får tilsendt alle de 400 buntene, men det har gått to måneder fra pressing til buntene ble behandlet, forteller Lillehammerbonden.

Beskjeden om at alt fôret var klart, fikk han først i midten av oktober. Da fikk han også rede på at aktører som driver med ammoniakk i trøndelagsområdene også skal ha kjøpt opp store mengder halm for videresalg, og at de først og fremst har gasset sitt eget halm.

– Det har også vært svært krevende å få tak i dem, og så endelig få behandlet halmen. Når det er snakk om tørr halm, tåler den å lagres. Men rå halm som ikke er behandlet etter to måneder, er rimeligvis ødelagt av mugg.

Aurlien presiserer at hans kollegaer som har presset halm for ham, virkelig har stått på.

– Og den halmen jeg får hit, er av god kvalitet, sier han.

Bedret seg på tredjeslåtten

For egen del, regner han med ekstrakostnader på «noen hundre tusen kroner», som følge av ekstremsommeren. Førsteslåtten ble 40 prosent av normalen, mens annenslåtten kun utgjorde 10 prosent av hva den ville vært i et normalår. Tredjeslåtten ble langt bedre.

– Sist i september kunne vi konstaterer at tredjeslåtten, som vi har høsta inn, ble større enn de to forrige til sammen. Det veier jo opp en del, sier Leif Olav Aurlien. Han mener det totalt sett ble gjort mye bra fra landbrukets side for å demme opp for sommerens fôrkrise, og betegner bøndenes egen dugnadsinnsats som prisverdig.

Felleskjøpet har følgende kommentar til utspillet fra Leif Olav Aurlien:

«Vi i Felleskjøpet er glade for at bønder forventer at driftsmiddelleverandører stiller opp når situasjonen blir krevende! Gjennom sommeren initierte vi mange nye aktiviteter som følge av tørken og utsikter til en krevende grovfôrtilgang», skriver Felleskjøpet i en epost til Bondebladet.

Felleskjøpet viser her til halmformidling, utlån av presser for å utnytte halm hos såkornavlere, utvikling av nytt konserveringsmiddel for å ta vare på halmen, og en egen halmgaranti som viktige tiltak Felleskjøpet har gjennomført. I tillegg har Felleskjøpet tilpasset nye kraftfôrblandinger for bønder som skal fôre med mindre grovfôr, og det har vært holdt mange fagmøter rundt omkring i de mest tørkeutsatte områdene, samt import av grovfôr fra Island. Flere av disse tiltakene er gjennomført i samarbeid med Tine, Nortura og NRL.

– Det er heldigvis lenge mellom hver gang vi opplever en så krevende situasjon, og dermed er erfaringsgrunnlaget tilsvarende begrenset. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på de initiativene vi tok, og at noen ønsker vi skulle gjort enda mer er noe vi tar med oss videre. Så håper og tror vi at våre kunder er fornøyde med at vi tok en så aktiv rolle gjennom det som har vært en ekstrem sesong, skriver Felleskjøpet.

Neste artikkel

Vant gavesjekk på 200 000 kroner