Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Det er nok byrder nå

Sortland-bonde Kyrre Carlsen mener presset om økt produktivitet kan føre til dyretragedier.

Bonde Kyrre Carlsen i Sortland mener den norske bonden har fått så mange byrder på sine skuldre at det gir flere dyretragedier. (Foto: Privat)

Carlsen (58) mener den norske bonden har det altfor stritt, og at det fort kan gi seg utslag i dyretragedier som de man så i Rogaland før jul. Blant annet ble det avdekket 100 døde griser hos en slaktegrisprodusent i fylket.

– Produksjonsjaget fører til en smerte

– Bonden klarer ikke å holde tritt med akkorden sin lenger. Og når det røyner på, kan ikke bonden bli sykemeldt som i en hvilken som helst annen jobb. Skal vi prøve å forebygge disse dyretragediene, må vi først kjenne problemet. Deretter må vi fokusere på årsakene – og ikke bare symptomene, sier Kyrre Carlsen til Bondebladet.

Selv driver han med ammekyr, melkeproduksjon og sau, og i tillegg har han et resirkuleringsprosjekt gående. I prosjektet henter han frukt, grønt og brød, som han bruker som fôrmiddel.

Carlsen har nok av oppgaver selv, også, men påpeker at han samtidig er avhengig av å ha tre produksjoner for å holde driften i gang.

Bonden mener landbruket og storsamfunnet rundt gjør klokt i å stoppe opp litt, og se på hvordan den store produksjons- og effektivitetsveksten som har funnet sted over en årrekke påvirker bonden som næringsdrivende – og menneske.

Produktivitetsveksten har periodevis vært opptil 6 prosent årlig i landbruket, og matproduksjonen skal som kjent øke med 1 prosent hvert år.

Annonse

– Aldri har så få bønder produsert så mye som i dagens norske landbruk. Det fører til en smerte, men man prøver ikke å få noen lindrende medisin på bordet. I stedet påpekes det til stadighet at vi «må satse på de små og mellomstore brukene», sier 58-åringen.

«Den menneskelige faktor»

Hva mener han så bør gjøres for å lette på byrdene? Før det første mener han bønder kan bli flinkere til å stille opp for hverandre – ikke bare arbeidsmessig, men også sosialt.

– Mange er presset i dag. Når det butter imot, bør vi bønder bli flinkere til å ta en telefon og snakke med hverandre. Det drikkes for få kaffekopper oss bønder imellom. Noen er til og med livredde for å gjøre nettopp det. Altfor mange «slipper taket» og løper når det blir for tungt, sier Carlsen.

Kan bli mindre

For det andre mener han bønder kan velge å skalere ned driften, i stedet for å satse etter en stor-større-størst-tankegang.

– Mine to yngste barn sier at jeg må begynne å tenke på nedskalering av driften. En jeg vet om, har satt inn en brukt melkestall for å kunne sette mennesket i fokus. Løsningen gjør også at bonden sparer penger, påpeker han.

Generelt mener han ressursene er for små og at bønder verdsettes for lite økonomisk. Mer penger til satsing på «de naturlige bruksenhetene» kan være en nøkkel, mener Sortland-bonden. Samtidig ønsker han seg flere hjelpende hender for bønder som sliter.

– Jeg vet om bønder som har møtt veggen og blitt sykemeldt. En av dem har selv påpekt at vi bønder må være forsiktige med psyken vår. Jeg opplever at det er en stor forakt i samfunnet for at bønder trekker fram dette. Men psyken vår blir presset mer og mer, og til slutt sier det pang, sier Kyrre Carlsen.

Neste artikkel

– Mange grunner til at dyretragediene oppstår