Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Dårlig arbeid av Nortura

Nortura-avtaler om grossistdistribusjon skulle aldri vært inngått, mener melkebonde Dag Fossen. – Siden resultatene i Nortura over tid er for dårlige, kan vi si at vi har betalt for mye i lederlønninger, sier Fossen.

Dag Fossen er bonde, og eier Nortura sammen med 18.800 andre bønder. (Foto: Siri Juell Rasmussen)

Svakere inntjening gjør at Nortura ser seg nødt til å nedbemanne med 300 ansatte. Nedbemanningen skal skje over en treårsperiode, fra 2018 til 2020.

Svakere resultat gjør også at Norturabøndene vil få kutt i betalingen. Konsernet vil ikke tallfeste hvor store kuttene blir nå. Det endelige driftsresultatet skal komme den 15. februar.

Dårlige avtaler

– Et av elementene som gir negativt bidrag, er det faktum at Nortura står som eier av varene på grossistlageret uten å ha innvirkning på plukking og salg. Dette fører til at mer av varene nærmer seg utløpsdato og må selges til reduserte priser, sier melkebonde Dag Fossen i Skollenborg.

– Når den som driver lageret ikke har ansvaret for gjennomstrømningen, men kan velte kostnader og tap, for eksempel forelding av varen over på vareleverandøren, så må det gå galt. Når Nortura ikke har en slik elementær kunnskap i sin midte, kan en vanskelig skylde på andre. Slike avtaler skulle aldri vært inngått. Hvem inngår avtaler som dette, spør Fossen.

Han har tidligere hørt at Nortura, før jul 2017, inngikk leveranseavtaler med garanti for retur av ikke solgte varer. I tillegg koster det penger å gå fra plastkasser til kartonger.

– Utskifting av plastkassene med pappkartonger gir etter sigende Nortura økte kostnader. Dersom grossistene ønsker dette skiftet, er det vel opplagt hvem som skal ta kostnaden?

Annonse

– Vært for underdanige

– Hva kan Nortura gjøre for å bedre sin stilling?

– Det er ingen grunn til å inngå avtaler hvor Nortura kommer dårligere ut. Dersom Nortura ikke tjener tilstrekkelig på foredling, eller blir bydd nye utgifter, bør kjedene få beskjed om å gå et annet sted. Så får Nortura heller selge helt slakt til dem som eventuelt vil underlegge seg tapsprosjekter. Nortura har i mange år vært for underdanige i slike forhandlinger, jevnfør tap på leieproduksjon over flere år. Slikt går ikke an. Dersom inntjeningen ikke er tilfredsstillende, så må en slutte. Så enkelt og så vanskelig er det.

– Nortura har lansert et forbedringsprogram med strammere prioriteringer, med blant annet nytt IT-system og reduserte personalkostnader. Hva tror du om denne redningsplanen?

– Detaljene kan jeg ikke noe om, men hvis Nortura har 300 årsverk innenfor «overhead» som kan fjernes, så er det nesten ikke til å tro. Etter flere runder med innstramminger og endringer, mange år etter fusjonen til et kjøttsamvirke, burde disse årsverkene vært tatt ut for lengst. Se og få det gjort! Det viser at Nortura må ha større fokus på drift. Dagens situasjon i Nortura skyldes svakhet i styret over flere år.

For høye lederlønninger

– Hva mener du om lederlønninger i Nortura og andre samvirkeselskaper?

– Det viktige er ikke hva du betaler, men hva du får igjen. Det er også viktig hvor mange du betaler for. Generelt tror jeg antallet ledere godt kan bli færre, spesielt i Nortura. Her er det vel for mange ledere på for mange nivåer. Siden resultatene i Nortura over tid er for dårlige, kan vi si at vi har betalt for mye i lederlønninger. Eller vi kan si at vi må betale mer, for ledere påstår at du får mer kunnskap og dyktighet til mer du betaler. Slik er det selvsagt ikke.

– Det er styrets viktigste og vanskeligste jobb å ansette en god ledelse. Styrene inneholder generelt for lite økonomisk kunnskap og evne til å stille og følge opp krav fra eierne, og dermed får ledersjiktet det for lett. Derfor kommer vi i den situasjonen vi er i, sier Dag Fossen.

Neste artikkel

Meiner slakteria pressar ut små produsentar