Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

–Bønder i krise kan få hjelp på telefonen

– Mye jobbing, økonomiske utfordringer og følelsen av maktesløshet. Når dette slår inn samtidig blir man i dårlig humør og sover dårlig om natta, sier HMS-koordinator Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgiving.

Bondebladets journalist Lars Olav Haug intervjuer i denne saken HMS-koordinator Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgiving (NLR), om hjelpetelefonen for bønder.

Bønder er ofte praktisk orienterte folk som håper i det lengste at regnet kommer og i hvert fall redder én slått. Men HMS-koordinator Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) regner med at trykket på krisetelefonen vil øke utover høsten når de får det totale bildet på hver enkelt gård.

Hjelpetelefonen hvor bønder kan ringe med problemene er ikke av ny dato, men den er blitt mer en krisetelefon nå når mange er hardt rammet av tørken. Vanligvis blir de som ringer koblet opp mot nærmeste HMS-rådgiver, og bedriftshelsetjeneste hvis det trengs medisinsk oppfølging.

I år har flere HMS-rådgivere lagt om ferieplanene for å være tilgjengelig hele sommeren på tlf. 902 03 317. Det er ikke finansiering på plass for å bemanne telefonen etter kl. 15.

Problemene tårner seg opp

– NLR dekker hele landet, men vi ønsker at problemer blir håndtert så nært og lokalt som mulig. Ofte kan det gå på å finne praktiske løsninger for å komme best mulig ut av det, sier Arnes.

– Når har bonden behov for å ringe?

– Det er når problemene tårner seg opp. Bonden kan ha stort arbeidspress, og jobber i perioder flere timer enn de som har «vanlig» jobb. De fleste tåler det, men når arbeidsbelastningen strekker seg over lang tid, og inntekten svikter i tillegg, er det lett å mister nattesøvnen. Det er en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon.

– Tørken setter mange under press. Noen legger for eks. ned masse arbeid for å få til vanning, og så er det ikke mer vann igjen. Uansett hva de gjør for å redde avlingen så hjelper det ikke, og da blir det veldig tøft, sier Arnes.

Utenforliggende utfordring

Annonse

– Er tørken dråpen som får begeret til å renne over?

– Tørken i seg selv får man ikke gjort noe med, men den kan være det utenforliggende som kommer på toppen av det hele. De som sliter fra før får en utfordring til. Er nattesøvnen dårlig blir ikke dagen bra heller. Og også bønder bør ta seg tid til ferie med familien, det pusterommet trenger alle, poengterer Arnes.

Banken må ta kontakt

NLR har lagt ut fem råd for god bondehelse som er utarbeidet av Rådet for psykisk helse på nettsiden, og ett av rådene er å ta initiativ og støtte opp om hverandre. Andre råd er å gjøre noe sosialt, ta seg en pause med en kaffekopp hver dag, gjøre noe man liker, og sørge for nok søvn og et sunt kosthold.

«Bankene må på banen og ta kontakt med kunder de vet kan få problemer»

– Bankene må på banen og ta kontakt med kunder de vet kan få problemer. En samtale eller en mail vil som regel senke skuldrene. Mange tenker på at det skal ut store summer utover høsten, og på toppen får de kanskje dyrt fôrkjøp. Da hjelper det godt med en forsikring fra banken om at de er oppmerksom på situasjonen og stiller opp.

– Det betyr i det hele tatt veldig mye å støtte hverandre og ha fellesskapsfølelsen og vissheten om at det er flere i samme situasjon. Fagmøter er også indremedisin i den situasjonen mange bønder er i nå. I tillegg til gode agronomiske råd og motivasjon, er kaffekoppen sammen med kolleger etterpå viktig, sier Arnes.

Gå til fastlegen

– Når bør man søke profesjonell hjelp?

– Når de normale måtene å takle utfordringer på ikke fungerer lenger. Noen ganger kan det virke positivt å gå en tur i skogen eller høre på musikk. Men hvis reaksjonene ikke lenger er normale bør man oppsøke fastlegen. Og NLR har avtale med bedriftshelsetjenester rundt om i landet hvis de ringer hit, avslutter HMS-koordinator Halle Arnes. •

Er nattesøvnen dårlig blir ikke dagen bra heller.

Neste artikkel

Advarer mot ulovlig omsetning av såvare