Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Bollestad må sørge for forpliktende økotiltak

Kun en firedel av økoplommene i Norge blir solgt som økologiske.

Finnes: Det finnes økoplommer i massevis, påpeker Økologisk Norge-leder Børre Solberg. (Foto: Dorthe Bechmann)
Finnes: Det finnes økoplommer i massevis, påpeker Økologisk Norge-leder Børre Solberg. (Foto: Dorthe Bechmann)

Anders Sandbu har intervjuet Børre Solberg.

Årets plommesesong har vært uvanlig god. Tall fra Bama viser at det er høstet 400 tonn mer enn normalt. Men det har vist seg vanskelig å få solgt økoplommene – i fjor ble kun en firedel av økoplommene solgt som økologiske, ifølge Landbruksdirektoratet.

Landbruksministeren må sørge for tiltak som får økoproduktene fram til markedet, krever Børre Solberg, daglig leder Børre Solberg i Økologisk Norge.

Sliter tross rekordår

– Bøndene leverer, og det finnes økoplommer i massevis. Det er på veien fra Bama og Norgrønt at det skjer «et eller annet». Er det forestillingen om at kjedene ikke får solgt disse produktene som gjør at de ikke prøver, spør Solberg.

Det er imidlertid ikke bare økoplommer, men hele frukt og grønt-segmentet på økosiden som sliter markedsmessig. Frukt og grønt-salget gikk litt ned i 2018, mens totalsalget av økologisk mat fortsatte å vokse.

I tillegg ble Norges økologiske areal redusert med nesten 19 000 dekar fra 2017 til 2018, mens karensarealet økte med 13 000 dekar.

16. september vil Økologisk Norge delta på et dialogforum med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Der vil frukt og grønt-situasjonen tas opp. Solberg er klar på at verdikjeden og markedsmekanismene ikke fungerer i dette øko-segmentet i dag.

– Min forventning til Bollestad under dette møtet, er at hun tar tak i situasjonen og får på plass løsninger. Hun må sørge for at det ikke blir slik at alle bare sier sitt, og at vi ikke kommer videre. Bollestad må sørge for tiltak som gjør at økoproduktene når fram til markedet. Her må alle bidra, men hun som møteleder må sikre forpliktende løsninger, sier Solberg til Bondebladet.

Annonse

Etterspør økt tilgjengelighet

Selv har Økologisk Norge en strategi på at forbrukerne må vite at økoplommene faktisk er i butikk. Solberg erfarer at det ofte ikke er tilfelle, utenom i enkelte Meny-butikker.

– I mitt eget nærområde, Ås, er det slik at man må til Meny på Ski storsenter for å finne økoplommene. Der er det skiltet til disse produktene. Butikken har en offensiv øko-tilnærming. Men andre steder er det de importerte økoplommene som vises fram, forteller han.

Kan det være at færre nordmenn ønsker å kjøpe økoprodukter innenfor frukt og grønt enn tidligere? Solberg mener det ikke er tilfellet.

– Den reelle etterspørselen kommer ikke til syne. Vi opplever et trøkk fra forbrukerne. De er frustrerte over at de ikke finner produktene i butikk. Vi oppfordrer dem til å spørre de ansvarlige i sin butikk.

Han mener etablering av offentlig innkjøp og etterspørsel vil bidra til å stabilisere markedsmekanismen og unngå store svingninger i salget fra år til. Solberg ønsker seg større øko-volumer i butikk, og en bedre dynamikk i verdikjeden.

Prisdynamikken må også sees nærmere på, mener Økologisk Norge-lederen. Hvorfor blir det så store prisforskjeller i butikk, og er bonden tjent med det? spør Solberg.

Taper store penger

NRK Hordaland omtalte sist uke situasjonen i Hardanger, hvor 90 prosent av de økologiske plommene angivelig blir solgt som vanlige plommer.

– Jeg taper like over åtte kroner per kilo. For meg, utgjør det om lag 140 000 kroner. Det skulle ha dekket inn merarbeidet ved å produsere økologisk, fortalte plommebonde Lars Nå til NRK.

Solberg påpeker at Økologisk Norge selv er i butikkene, og har kjørt kampanjer opp mot dagligvarekjedene for å sikre en bedre markedsføring og prispolitikk til økobøndenes gunst. Nå setter de sin lit til at også Bollestad vil ta tak, for å bedre markedsmekanismene og flyten i verdikjeden.

Neste artikkel

Mindre jobb og større avlinger