Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bekymret for over­etablering i eggnæringa

Man bør tenke seg veldig godt om før man starter med egg, mener Anders Braa. Han frykter prisras og at markedsordninga for egg vil ryke, om ikke bøndene besinner seg.

Linda Sunde intervjuer eggprodusent og leder av Byneset Bondelag.

Anders Braa er en av fire konsumeggprodusenter på Byneset i Trondheim, der han også er lokallagsleder i Bondelaget.

Nå er han bekymret.

Det er ikke er veldig lenge siden forrige runde med kraftige prisfall, minner han om.

– Men de to siste åra har vi hatt en relativ grei balanse i markedet. Det har kanskje vært utsikter til å kunne heve prisen og få bedre økonomi. Men det ser svart ut nå, sier Braa.

– Det vil heller gå den andre veien.

Økende overskudd

Norturas prognose per september for 2019, var på 800 tonn overskudd.

– Det er innenfor det som kanskje kan håndteres, sier eggbonden.

Men tallene er i ferd med å forverre seg.

Nortura bekrefter at overskuddet i novemberprognosen vil bli betydelig høyere.

– Da er det straks mer dramatisk, sier han.

– Utnytter mottaksplikten

– Grunnen til at det kan bli så stor overproduksjon, er en veldig iver etter å etablere seg. En del kyllinghus som har stått tomme på grunn av problemer i kyllingnæringa, bygges om, og i tillegg er det en del nybygg. Det rapporteres også at flere vurderer sterkt å bygge.

Annonse

Årsaken til at produsentene ser mot eggnæringa, er at det fortsatt er mottaksplikt der. Men nyetableringene vil skade hele næringa, mener Braa.

– Eksisterende produsenter er redde for et kraftig prisfall, for det er ikke behov for eggene. Men det virker det som folk ikke bryr seg om, de bare utnytter at det er mottaksplikt.

Frykter kontraktsproduksjon

Konsekvensene kan i tillegg til prisfall, bli omlegging av markedsreguleringa, advarer han om.

– Når man utnytter mottaksplikten Nortura har, setter man lojaliteten i næringa på prøve. Det er ikke rom for etablering. Når de etablerer seg likevel, vil det gå ut over alle sammen. Det de gjør, er dumt for dem selv, men også for alle andre som har investert i et marked i vekst. Jeg er redd for at det tvinger seg fram at det må skje noe med markedsordninga. Det kan bli kontraktsproduksjon, som på kylling. Det er ingen tjent med. I alle fall ikke de som bor i distrikta, langt fra pakkeria. Det er de husa som blir kutta ut først, sier Braa.

– Mange jeg har hørt om som vurderer å bygge, bor i distriktet. De er med på å grave sin egen grav, om de bygger.

– Må bli tøffere

– Oppfordringa fra oss som allerede er i næringa, er at alle må høre på Nortura som markedsregulator, og ikke bygge hvis det ikke er behov, sier Braa.

– Bondenæringa må gå i seg selv. Det er opp til den enkelte bonde at han ikke prøver å utnytte det rommet som ligger i at det er mottaksplikt. Gjør man det, tror jeg kontraktsproduksjon tvinger seg fram.

– Hvordan kan man hindre det?

– Det er vanskelig å hindre. Man kan ikke nekte noen å etablere seg, slik systemet er i dag. Jeg tror Nortura må være tøffere og si hva det er behov for og hva det ikke er behov for, og gå ut tidlig nok og si det.

Til bønder som vurderer å etablere seg i eggnæringa, har han dette å si:

– Lytt til varemottakeren din og markedsregulator Nortura, og følg med på prognosene. Tenk på din egen situasjon, også: Å bygge nytt koster i alle fall seks millioner kroner. Tenk om renta går opp fire prosent. Om man er med på overetablering, vil prisene raskt rase, sier Braa.

For mye svin og sau også

– Hva skal en bonde som trenger mer produksjon på gården, gjøre? Det er overproduksjon av både svin og sau?

– Jeg ønsker alle velkommen i næringa om det er behov, og jeg ønsker ikke å nekte noen å satse. Eggnæringa er en av de få næringene i landbruket det er vekst i, derfor er det rom for noen få nye. Men i et samfunn kan man ikke produsere en vare det ikke er behov for, sier Anders Braa.

Neste artikkel

Rystende avsløringer