Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Agder vil løfte gris og matkorn

Agder er ikke kjent for verken korn eller gris, men det er likevel disse produksjonene Agder Bondelag vil løfte i årets jordbruksoppgjør.

– I årets jordbruksoppgjør vil vi ha en styrket kanaliseringspolitikk, sier ammekubonde Knut Erik Ulltveit i Gjerstad. Foto: Stian Eide
– I årets jordbruksoppgjør vil vi ha en styrket kanaliseringspolitikk, sier ammekubonde Knut Erik Ulltveit i Gjerstad. Foto: Stian Eide

Ammekubonde Knut Erik Ulltveit intervjues av Bondebladets Stian Eide.

Knut Erik Ulltveit er ammekubonde i Gjerstad, og leder et fylkeslag preget av grovfôr. Det er altså ikke sin syke mor de gråter for, når de vil prioritere matkorn og kraftfôrkrevende produksjoner.

– I årets jordbruksoppgjør vil vi ha en styrket kanaliseringspolitikk. Det er matkorn vi har underskudd på, og derfor må vi prioritere matkorn i de områdene det er naturlig. Vi må bruke mer virkemidler for å gjøre det tydeligere, sier Ulltveit.

– Så mener jeg også at kraftfôrkrevende produksjoner, og særlig svin, må løftes. Vi i Agder har spilt inn to kroner opp på målpris, sier han videre.

Underskudd og mer regulering

Grisebønder har vært mye plaget av overproduksjon i årevis, og det har i praksis ikke vært mulig å ta ut målpris. Nå viser Norturas prognose et underskudd på 1 000 tonn for 2020. Det ligger 2 162 tonn på reguleringslager, men Ulltveit mener tiden er inne for å løfte grisen.

– Jeg tror det er veldig viktig å løfte svin og andre kraftfôrkrevende produksjoner. De har stått stille lenge, og jeg føler at de trenger et løft.

Det er ikke det eneste løftet han vil ha for grisen.

– Norsvin nasjonalt har spilt inn til Bondelaget at de ønsker at all gris skal være SPF-gris i løpet av ti år. Da får du regulert markedet litt òg, for du må ta ut purker og purkeringer i saneringsperioden.

SPF står for spesielt patogenfri. Det betyr i praksis at grisen skal være fri for nysesyke, svinedysenteri, smittsom grisehoste, smittsom lunge- og brysthinnebetennelse og skabb.

Fylkeslederen mener det ville være bra om tiden for sanering kunne brukes til å regulere markedet i de ti årene det skal ta.

Annonse

Velferdsløft

I tillegg til korn og kraftfôrkrevende produksjoner, vil Agder styrke velferdsordningene.

– Vi må prioritere velferdsordningene. Det er ikke produskjonsdrivende, og vi ønsker å øke maksbeløpet til ferie og fritid. Det bør knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden, og løftes til 1 G.

Maksimalt avløserstilskudd er 83 400 kroner i 2020, mens 1 G er 99 858 kroner. 1 G blir også justert hvert år.

– Da blir det regulert i takt med økning i kostnader over tid, og vil ikke stå stille. Jeg tenker at dagsatsen også bør knyttes mot det, og være på 2 prosent av 1 G.

Ulltveit mener dette er viktige grep for rekruttering til landbruket.

– Disse tingene er viktige for at yngre skal velge å gå inn i næringa. Det er stadig mer fokus på ferie og fritid, og som bonde er du veldig knyttet til produksjonen. I etableringsfasen bruker mange ikke noe mer enn det beløpet, og det blir spist opp av inflasjon år for år. Dette vil ta en del av jordbruksoppgjøret, selvfølgelig, men det er et løft som er etterlengtet inn i næringa.

Feil sone

Fylkeslederen mener Agder er plassert i feil AK-sone, og vil ha fylket flyttet til samme sone som Vestland.

– Jeg mener det er riktig at vi i Agder går inn i sone 5B. Vestland er i sone 5B, og får 50 kroner mer per dekar. Grunnen til at jeg mener det er riktig, er at strukturen i Agder er så spredt, og at Agder-bonden bruker så mye tid på fôrhåndtering.

Han mener det statlige utkjøpet av melkekvoter viser noen illevarslende tegn for landbruket i fylket. Han mener også Vest-Telemark burde over i 5B.

– Agder skulle kvitte seg med 1,26 millioner liter, mens det var 3,1 millioner liter som ble meldt inn. Det er 36 melkebruk som har meldt det ut. Det er bekymringsfullt at så mange ønsker å selge seg ut, sier Knut Erik Ulltveit.

Neste artikkel

Frykter avtale gir stengte fjøsdører