Helse- og velferdsproblemene som øker nå, kan knyttes til intensiv produksjon og flere avlusninger, skriver Veterinærinstituttet.

– Økt forekomst av gjelle- og bakteriesykdommer og ulike sårproblemer har sammenheng med stress, trengsel og skader på fisken, sier avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet.

Det siste året har det vært en stabil forekomst av alvorlige virussykdommer blant oppdrettslaksen. Men økningen av bakterielle sykdommer fortsetter.

Rapporten peker særlig på omfanget av såkalt vintersår, infeksjoner som fører til dype sår på siden av fiskene.

Det er også store geografiske forskjeller på hvor det er mest laks som går tapt i sjøfasen. Områdene fra Karmøy til Sotra kommer dårligst ut, hvor dødeligheten er på 23,7 prosent av laksen. Lenger nord kommer områdene Kvaløya til Loppa best ut, med en dødelighet på 9,1 prosent.

– Det har aldri blitt registrert et så høyt antall lokaliteter med vintersår som i 2022. Sykdommen er ikke lenger dominerende i Nord-Norge, men finnes nå hos oppdrettslaks langs hele kysten. Utvikling av vintersår, spesielt ved lave sjøtemperaturer, blir negativt påvirket av håndteringskrevende avlusningsoperasjoner, som også var rekordhøyt i 2022, sier Ingunn Sommerset, seksjonsleder i Veterinærinstituttet og redaktør for Fiskehelserapporten