Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener ulven står bak nye sauedrap på Vest-Jylland

Tre sauer funnet døde etter to nye rovdyrangrep.

Et lam ble funnet drept kun 100-150 meter fra huset til Annette og Per Kofoed, mens et annet gikk rundt med flere biteskader i blant annet hals og lyske. Foto: Erik Poulsen
Et lam ble funnet drept kun 100-150 meter fra huset til Annette og Per Kofoed, mens et annet gikk rundt med flere biteskader i blant annet hals og lyske. Foto: Erik Poulsen

Sauene ble funnet drept ved Stråsø Plantage mellom Holstebro og Ulfborg lørdag, skriver Landbrugsavisen.

Kadavrene er undersøkt av en viltkonsulent ved Naturstyrelsen. Han mener det er overveiende sannsynlig at det er snakk om ulveangrep.

Les mer: Forskere varsler om danske ulver

– Det ser voldsomt ut, og det er i hvert fall et større dyr med et meget kraftig bitt, sier viltkonsulent Jens Henrik Jakobsen ved Naturstyrelsen Vest-Jylland.

Hadde flyttet mange sauer

Han har tatt DNA-prøver i de kraftige bitehullene på sauene. Viser prøvene at det er ulv, utbetales det erstatning til sauebøndene som rammes.

Annette og Per Kofoed, som eide sauene, er ikke overrasket over at ulven ville angripe sau i deres nærområde.

– Det er både sett og fotografert ulv her i området, og da andre har flyttet sine sauer etter tidligere angrep, viste vi godt at vi nok sto for tur. Vi har derfor flyttet de fleste sauene vekk og håpte at fire rekker med elektrisk tråd, som Naturstyrelsen har satt opp rundt beitet, kunne holde ulven vekk fra resten av saueflokken, sier Annette Kofoed i en pressemelding.

Kan være ynglende par

Erik Poulsen styrer Facebook-siden «Her er ulven i Danmark». Poulsen mener det kan være et ynglende ulvepar i Danmark.

Annonse

– Offisielt sier myndighetene at det kun er en ulv, men svaret er meget forsiktig etter siste års DNA-skandale. Her måtte ulveforskerne innrømme at det ikke var registrerer 40 ulver i Danmark. Nye DNA-undersøkelser av lort viste at det i stort sett alle tilfellene var rev i stedet for ulv. Ut fra de observasjoner som vi hører om, tror jeg at det er en håndfull streifdyr og kanskje et ynglende par, sier Poulsen.

– Hvor mange sauer er dokumentert drept av ulven?

– En venter på DNA-resultater fra ulveforskere i Tyskland, men ulvekyndige viltkonsulenter har vurdert at ulv siden oktober 2016, med stor sannsynlighet, står bak angrep på minst 14 sauer i et avgrenset område i Vest-Jylland. Siden ulven ble oppdaget i 2012, er det også utbetalt erstatning til enkelte kjøttfebønder, sier han.

Delte følelser i Danmark

– Skaper ulven frykt og redsel noen steder?

– Holdningene er som i de andre skandinaviske landene veldig delt. Noen er svært begeistret og mener det er naturens gang, og at det må koste noen sauer livet. Folk på landet er i noen tilfeller bekymret når ulven kommer tett på boligen. Og husdyrbønder med dyr på beite frykter flere angrep, sier Poulsen.

Danmark har mange økologiske melkekyr og frilandsgriser som går ute.

– Blant mange bønder er det stigende bekymring for at det blir verre å ha dyr på jordene. Vi er også flere som er redde for hvordan naturpleien vil bli påvirket, når for eksempel sauebønder allerede har flyttet deres sauer vekk fra heier og andre sårbare arealer. Det er også mange dansker som bruker skogene i fritiden. Noen av dem ser ulven som en ny attraksjon, mens andre er redde for å møte ulven, sier Erik Poulsen.

Neste artikkel

– Regjeringen er full av løgn