Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjenopptar sine verv i rovviltnemnda

Medlemmene i region 5 gjenopptar vervene.

Rovviltnemnda i region 5 har besluttet å gjenoppta sine verv. Bildet er fra ulvedemonstrasjonen i januar der 2000 demonstranter hadde møtt opp utenfor Stortinget for å markere sin motstand mot Helgesens ulvevedtak. (Foto: Anders Sandbu)
Rovviltnemnda i region 5 har besluttet å gjenoppta sine verv. Bildet er fra ulvedemonstrasjonen i januar der 2000 demonstranter hadde møtt opp utenfor Stortinget for å markere sin motstand mot Helgesens ulvevedtak. (Foto: Anders Sandbu)

Rovviltnemnda har i møte i dag besluttet å gjenoppta sine verv.

Medlemmene i Rovviltnemnda i region 5 la i desember 2016 ned sine verv. Begrunnelsen for dette lå i statsråd Vidar Helgesens beslutning om å stenge for lisensjakt på ulv innenfor ulvesona – i tillegg til at også Osdalsflokken ble fredet.

Stortinget behandlet 25. April 2017 Statsrådens forslag om å endre Naturmangfoldloven. Stortinget sluttet seg til en enstemmig innstilling fra energi- og miljøkomiteen om ikke å endre nevnte lov.

De påla også statsråden å endre rovviltforskriften på en slik måte at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv kan etterleves.

Annonse

Helgesen lovte å følge opp dette.

Rovviltnemnda i region 5 tolker dette som at det igjen er mulig å forvalte ulv også innenfor ulvesona i henhold til Stortingets vedtak fra 2016 om bestandsmål for ulv, skriver nemnda i en pressemelding.

Dette betyr at det igjen er et handlingsrom, som forutsatt, i forvaltningen av ulv innenfor sona. Samtlige medlemmer i nemnda vil derfor gjenoppta sine verv fra dags dato,

Neste artikkel

Rettferd for sauebøndene