Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår etterbetaling på 66 øre literen til melkebonden

Driftsresultatet for Tine i 2016 ble på 1 962 millioner kroner.

Etterbetaling og betaling for melk gjennom året utgjør en samlet melkepris på 5,69 kroner per liter levert melk i 2016, en økning på 8 øre (1,4 prosent) fra 2015. Foto: Tor Jostein Sørlie

Salgsinntekter for Tine Gruppa i 2016 var 22,1 milliarder kroner, en økning på 1,4 prosent sammenlignet med 2015. Driftsresultatet for 2016 ble 1 962 millioner kroner, skriver Tine i en pressemelding.

Dette inkluderer en positiv engangseffekt på 245 millioner kroner, fra endring i uførepensjonen i fjerde kvartal 2016. Driftsresultatet uten den positive engangseffekten ble 1 716 millioner kroner, en vekst på 2,3 prosent fra 2015.

– Resultatet er godt, men på det jevne. Etter flere år med sterk resultatforbedring var utviklingen stabil fra 2015 til 2016. Resultatet er godt, men heller ikke bedre enn det vi trenger for å bygge konkurransekraft i et skiftende forbrukermarked i årene som kommer, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.

Konsernstyret vil overfor årsmøtet innstille på en etterbetaling på 66 øre per liter levert melk i 2016. Dette utgjør i gjennomsnitt 112 000 kroner per melkeprodusent i Tine.

180 mill i forbedringer

Det ble gjennom 2016 realisert forbedringseffekter tilsvarende ca 180 millioner kroner. Effektene knyttet seg primært til innkjøp, interne drifts- og prosessforbedringer og utvikling av organisasjonen.

For meierivirksomheten i Norge var det vekst både for totalkategoriene og for Tine i fjerde kvartal.

Det var faste hvitoster og søtmelk som var Tiness drivere for verdivekst i fjerde kvartal. I volum hadde TINE noe tilbakegang. Totalt for året endte Tine med noe tilbakegang i volum, men vekst i verdi.

Ost i medvind

Ostekonsumet har fortsatt å øke i Norge, men med en lavere fart enn tidligere. Forbruket av ost (inkludert import) per capita i 2016, var på over 19 kilo – en økning på 0,9 prosent fra 2015.

Annonse

Siden 2013 har veksten per capita vært på 5,2 prosent. Samtidig har konsumet av søtmelk uten smak per capita blitt ytterligere redusert i 2016, med en nedgang på 1,8 prosent sett mot 2015. Dette er riktignok en bedring fra året før, da nedgangen var på 2,4 prosent.

– I Tine har vi også hatt et bra år for brunost. Med en verdivekst på 1,6 prosent ser vi at den store kampanjen med Moods of Norway hadde effekt. Osten kom i emballasje med nye farger, noe som aktualiserte merket og ga en positiv utvikling, sier Refsholt.

Meieri Internasjonalt hadde salgsinntekter på 2,9 milliarder kroner i 2016, hvilket utgjør 13 prosent (på nivå med 2015) av konsernets salgsinntekter.

Driftsresultatet ble 77 millioner kroner, på nivå med fjoråret. Avvikling av eksportstøtte i 2020 medfører at Tine forbereder økt internasjonal produksjon og vekst.

Mellommåltider og grøt

Diplom-Is hadde god resultatutvikling innen iskrem, og Fjordland opplevde sterk vekst innen kategoriene skålretter, spiseklare mellommåltider og grøt.

For 2016 endte salgsinntektene i Annen virksomhet på 2,6 milliarder kroner, en økning på 6,8 prosent fra 2015. Driftsresultatet for året endte på 134 millioner kroner, en økning på 29 millioner kroner fra 2015.

Neste artikkel

Tine-utbyggingen i nord har startet