- Vi er veldig glade og tilfredse over at Høyesterett har frifunnet oss, og funnet at vi ikke har overtrådt konkurranseloven. Dette er en snart sju år gammel sak. Det er klart dette er en lettelse, sier konsernsjef Hanne Refsholt til Bondebladet kort tid etter at dommen falt.

- I morgen blir det bløtkake til alle i Tine, stråler hun.

- Dette er en oppreising for Tine som selskap, de ansatte og alle eierne.

56 millioner forskjell

I tingretten ble Tine dømt til å betale 30 millioner kroner. I og med at selskapet vant saken totalt i Høyesterett, kommer det nå penger inn i stedet.

- Vi er tilkjent nesten 26 millioner i saksomkostninger. Det betyr noe. Men det aller viktigste er at retten slår fast at vår handlingsmåte har vært akseptabel og i tråd med konkurranseloven, sier Refsholt.

For saken har vært prinsipielt sett svært viktig for Tine.

Tåkelandskap

I lagmannsretten ble Tine frikjent på to av tre punkt, men dømt for «utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling» i forhandlingene med Rema.

- Med denne dommen havner vi i et forhandlingsmessig tåkelandskap, uttalte konserndirektør Elisabeth Morthen til Bondebladet da.

- Lagmannsretten erkjenner at Tines forhandlere gjorde det klart at vi ikke ønsket en eneleverandøravtale. Men likevel ble vi dømt, fordi vi måtte kunne vite at det kunne bli resultatet, sa hun.

Dermed ble det svært vanskelig for Tine å vite hva de kunne gjøre i kommende forhandlinger.

Handlingsrommet

- Vi måtte få vite hva som er lov. Det er mye av begrunnelsen for at vi anket saken. Handlingsrommet vårt ble veldig smalt og veldig vanskelig å tolke, forteller Hanne Refsholt.

- Det vil sikkert kunne være mye tolkningsspørsmål i konkurranseloven fortsatt, men nå har vi fått veldig mye større klarhet i dette spørsmålet.

- Dommen sier at også store aktører har handlingsrom til å gi tilbud. Det er en del av det å konkurrere, og det skal både store og små selskaper kunne gjøre. Det vil være en fordel for forbrukeren og konkurransen, sier hun.

- Og i tillegg har vi fått gleden av å bli frikjent.

Omdømmet falt

Da Synnøve Finden høsten 2004 ikke fikk ny avtale med Rema 1000, ble det starten på en lang kamp for Tine.

Konkurransetilsynet ga selskapet en bot på 45 millioner kroner for å ha brutt konkurranseloven. Tine raste fra en fast 1. plass til 25. plass på Synovates omdømmemåling, og selskapet har gjentatte ganger blitt kritisert i media for å ha presset ut Synnøve Finden fra butikkhyllene, også etter at selskapet ble totalt frifunnet i tingretten.

- Det har ikke vært lett å leve med, erkjenner Hanne Refsholt.