Slakter dansk svinehold

ll 16 dyrleger kommer med sterk kritikk mot forholdene danske svin lever under. I en ny rapport skriver dyrlegene at det mangler klare regler for innretninger i fjøsene som gjør at syke svin får bedre forhold. Det er også overlegning i fjøsen, de som passer dyrene er for dårlig utdannet, avlsdyrene presses for hardt, og den offentlige kontrollen med svinesektoren er for dårlig. Rapporten er sendt til fødevareminister Mariann Fischer Boel. Hun sier ifølge nettstedet landsbladet.dk at hun ser fram til å lese rapporten, for å se om hun vil ta initiativ til endringer i kontrollarbeidet. I dag blir danske svinebesetninger kontrollert én gang hvert århundre. Den Danske Dyrlægeforening mener at besetningene burde kontrolleres minst hvert tredje år.