Etter flere år med moderate fall i storfeslaktingene, gikk det sterkt tilbake i 2022, skriver Landbrugsavisen i Danmark.

Ifølge analyseinstituttet AMI ble det i 2022 slaktet 7,8 prosent færre kveg i Tyskland. Det tilsvarer cirka til en kvart million dyr.

I 2021 ble der slaktet 3,27 millioner kveg og i 2022 falt det til 3,01 millioner dyr i Tyskland. Toppen var i 2016, da det ble slaktet 3,64 millioner storfe. På seks år er produksjonen altså skåret ned med over 600 000 dyr.

AMI har sette nærmere på slaktetallene for de ulike regionene i Tyskland, og her er det særlig Bayern, Baden-Württemberg og Nordrhein-Westfalen, som trekker ned.

Her er slagtemengden redusert med rundt 180 000 dyr totalt.