Vi bruker mer på kultur enn mat Utgiftene til kultur og fritid har passert det vi bruker på mat og drikke, og dermed dyttet utgiftsposten ned på fjerdeplass. Linda Sunde Bondebladet Det er fortsatt bolig som er den største utgiftsposten for nordmenn flest. Forbruksundersøkelsene Statistisk sentralbyrå har utført fra 1999 til 2001, viser at over en fjerdedel av pengene vi bruker, går til nettopp bolig. En klar nummer to er transport, som forsyner seg med knapt en femtedel av budsjettet.

I 1958 gikk nesten 40 prosent av de totale utgiftene i norske husholdninger med til å kjøpe mat og drikke. Dette bildet er nå fullstendig endret. Bare 11,4 prosent går med til dette formålet nå. Til sammenligning bruker vi hele 12,5 prosent av pengene våre på kultur og fritid. Dette er en sammensatt gruppe av varer og tjenester, som inkluderer blant annet foto- og datautstyr, musikkinstrumenter, kino, kjæledyr og sport. Gjennomsnittshusholdningen bruker 4.400 kroner på brød og kornprodukter, 7.000 kroner på kjøtt, 2.100 på fisk, 2.300 kroner på frukt og 2.800 kroner på grønnsaker og poteter. Sukker, sjokolade og andre sukkervarer kommer på 3.400 kroner. - Maten er billigere enn noen sinne her i landet, sier fylkesleder Jon Husdal i Sør-Trøndelag Bondelag, og setter dette opp mot dagens debatt om økt import av billigere mat. - Vi er verdens rikeste land med verdens høyeste lønnsnivå, og da er det naturlig at alle varene som produseres her i landet blir dyrere enn importerte varer, sier han, og understreker at dette gjelder både mat og andre varer.