Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet: – Må ta ut risikodyr fortløpende

Flere dyr sannsynligvis rammet av skrantesjuke.

Direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud, mener det er vanskelig å si noe om mulige konsekvenser for beitenæringa, om det skulle bli en storstilt spredning av skrantesjuke. – Vi vet at vi har en villreinstamme med denne sykdommen, sier hun. (Foto: Mattilsynet)

Direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud, understreker viktigheten av å innskrenke aktivitet som kan medføre smittespredning.

– Vi vet at vi har en villreinstamme med denne sykdommen. Der er det en stor sjanse for at det er flere syke dyr. Å få tatt ut risikodyr fortløpende, tror vi er noe av det viktigste vi kan gjøre akkurat nå. Samtidig må vi forhindre kontakt mot andre grupper med dyr som kanskje er fri. Dette arbeidet pågår nå, forteller Baalsrud til Bondebladet.

Vil revidere forskriften

Hun gir ros til grunneiere, frivillige, Statens Naturoppsyn og andre som er ute og fysisk gjør denne jobben. Mattilsynet har på sin side levert forslag til en revidert forskrift med andre tiltak for å forhindre spredning.

Blant annet skal hjortedyr ikke overføres mellom fylker, utenom naturlige trekkveier.

– En særlig viktig smittevei, er fôringsplasser og saltsteiner – både til vilt og bufe. Vi ønsker et utvidet forbud mot dette, sier Baalsrud.

Ytterligere kartleggingsarbeid vil også stå helt sentralt i det videre arbeidet mot spredning av skrantesjuke i Norge. I fjor ble det tatt ut til sammen 10 000 prøver fra hjortedyr. I år blir det en dobling.

Annonse

– Vi er i ferd med å ha klart et forslag til kartleggingstiltak i hele 2017 som gjelder både rein, elg og hjort, både tamt og vilt, med et prøveomfang som er om lag dobbelt så stort som i fjor.

– Mange spørsmål

Hun påpeker at det er vanskelig å si noe om mulige konsekvenser for beitenæringa, om det skulle bli en storstilt spredning av skrantesjuke.

Mattilsynet og andre instanser har hentet en del erfaringer fra det amerikanske kontinentet. Der har skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease, vært kjent i 50 år. Det er ikke kjent at sykdommen kan overføres til mennesker.

– Vi har mange spørsmål som går på i hvilken grad denne sykdommen spres mellom arter. Vi er spent på svarene på det. Vi tenker at det er føre var-holdningen som nå gjelder, innen rimelighetens grenser.

Hun opplever for øvrig at landbruksministeren har vist interesse for problematikken, og viser til at Mattilsynet over statsbudsjettet for 2017 har fått en ekstratildeling på 5 mill. i anledning sykdommen.

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat