Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjensidige inn i sauegulvsak

Tar saksomkostningene til Kato Sinnes i Sandnes.

Øvrige saker: – Vår tanke er at hvis vi først får gjennomslag for at det ligger et ansvar, enten hos produsent eller leverandør, så mener vi det har stor overføringsverdi i øvrige saker, sier Jardar Aas, advokat i Gjensidige. (Illustrasjonsfoto)
Øvrige saker: – Vår tanke er at hvis vi først får gjennomslag for at det ligger et ansvar, enten hos produsent eller leverandør, så mener vi det har stor overføringsverdi i øvrige saker, sier Jardar Aas, advokat i Gjensidige. (Illustrasjonsfoto)

Kato Sinnes er blant flere bønder som har hatt problemer med Reimes Tullagulv. Ikke bare ramlet gulvet hans ned, men han er også i retten mot produsenten Reime og forhandleren A-K maskiner.

Les mer: Meiner Reime spring frå ansvaret

Nå går Gjensidige inn og tar saksomkostningene hans. Verken Sinnes eller hans advokat vil kommentere saken før den har vært i retten, men saksomkostningene trenger han ikke lenger bekymre seg for.

Kan skape presedens

– Vi mener dette er en sak som er godt egnet for å se på ansvarsforholdene. Vår tanke er at hvis vi først får gjennomslag for at det ligger et ansvar, enten hos produsent eller leverandør, så mener vi det har stor overføringsverdi i øvrige saker, sier Jardar Aas, advokat i Gjensidige.

Dersom Sinnes skulle tape saken, er Aas klar på at også det kan skape presedens.

Reime-saken

Åtte av Reimes sauegulv har kollapset de siste årene.

Reime har tilbudt alle kunder som har tilsvarende gulv å få tilsendt sikringsutstyr gratis.

Mange mener de må få betalt for monteringsarbeidet, eller at jobben gjøres av produsent/forhandler. De færreste får det.

A-K maskiner og FK Rogaland Agder (FKRA) er de største forhandlerne.

FKRA kompenserer sine kunder for arbeidet. A-K maskiner har så langt ikke gjort det.

– På samme måte vil jo også en frifinnende dom kunne få betydning, og vi har derfor ønsket å engasjere oss i denne prosessen, sier han.

Egne interesser

Advokaten er tydelig på at Gjensidige ikke gjør dette uten å ha egne interesser i saken.

Annonse

– Gjensidige har hatt utgifter til reparasjon av den ødelagte delen av gulvet og sikring. Når denne saken nå er brakt inn for domstolene, var det naturlig å gå aktivt inn i den, sier Aas.

Bildet i saken er komplisert. I tillegg til at Gjensidige har valgt å ta saksomkostningene for Kato Sinnes i saken mot Reime og A-K maskiner er de også saksøkt av samme mann.

Flere sider

Erik Grefberg, administrerende direktør i A-K maskiner, sier han ikke vet om saken er egnet til å skape presedens. Han har heller ingen kommentar til saken for øvrig.

Eirik Joa, daglig leder i Reime mener saken har flere sider.

– I forhold til bygningstekniske forhold og landbrukets unntak fra plan- og bygningslov, er det mange sider som kan ha allmenn interesse, sier Joa.

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn