Inger Lise og Anders Schanche Rettedal ved Klostergarden har rundt 700 vinterfôra sau, 1500 slaktegris, 10-20 utegående gris, 15 ammekyr og et stort kulturlandskap å holde i hevd, i et historisk landskap. De står også bak Klosterlam.

– Vi har i dag 46 flinke lammeprodusenter i nærområdet som leverer lam til Klostergarden, etter strenge kvalitetskriterier for fett, kjøttfylde og størrelse, skriver Klosterlam på hjemmesiden sin.

Juryen trekker fram at Klostergarden tar hensyn til tradisjon, miljø og behov for innovasjon, samtidig som de ser hvilke grep som må tas for å lykkes på markedet.

– Vinneren har vært modig i sine investeringer og kan vise til gode omsetningstall på en gard som er i stadig utvikling. Ikke bare har vinneren fokus på sitt eget virke, men sikrer også at deres aktivitet gir merverdi for mange av deres kollegaer i nærområdet, skriver juryen.