Landsbruksministeren fra Senterpartiet, Sandra Borch, uttaler til NTB at jordbruksoppgjøret på 10,9 milliarder kroner neppe blir gjentatt i år. Hun viser blant annet til prognoser, om at prisveksten ser ut til å være ferd med å gå ned, angivelig på gjødsel og gass.

Men da virker det ikke som om landbruks- og matministeren har fått med seg uttalelsen fra fylkeslederne i Norsk Bonde- og småbrukarlag som kom i 23. mars. I klartekst:

«Skal norske bønder kunne produsere trygg og sunn mat i framtida, og samtidig fortsatt bidra med beredskap, bosetting og bærekraftig forvaltning av jordbruksareal, kulturlandskap og utmark, må inntekta i jordbruket opp. Fylkeslederne i NBS krever derfor 200 000 kroner i inntektsløft i jordbruksforhandlingene denne våren.»

En må naturligvis regne på hvor mye dette utgjør i kroner og øre samlet sett. Men poenget er krystallklart, bøndene bør ha mer. Landbruket må på offensiven.

I utlandet, særlig i Nederland, er inntrykket at det skjer et angrep på bondestanden fra regjering og eliter, og det er naturlig å se for seg at det handler om store selskaper som ønsker seg fortjeneste og at de er dyktige til å påvirke i politikken. Dette kan fort komme til vårt land.

Av den grunn må Norge og vår regjeringa vise klokskap og handlekraft og forstå at de norske bøndene også i år trenger et godt oppgjør, det handler blant annet om matsikkerhet og kvalitet som igjen går på folkehelsa. Jeg ber landsbruksministeren med regjering tenke seg om.