Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WWF saksøker staten

WWF vil stanse pågående jakt. Bondelaget reagerer.

Ulvestrid trappes opp: WWF Verdens naturfond saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. – Vil ha dramatiske konsekvenser, sier Bondelaget. (Foto: Lars Gangås/SNO)
Ulvestrid trappes opp: WWF Verdens naturfond saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. – Vil ha dramatiske konsekvenser, sier Bondelaget. (Foto: Lars Gangås/SNO)

WWF Verdens naturfond saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning.

– Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF i en pressemelding onsdag.

Organisasjonen mener norsk ulveforvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Nå har WWF sendt stevning av staten til Oslo tingrett.

I tillegg til krav om at norsk ulveforvaltning må ta hensyn til nasjonale lover og internasjonale forpliktelser, krever WWF også midlertidig forføyning av årets ulvejakt slik at den stanser umiddelbart. Kravet retter seg mot jakten på ulver som lever utenfor ulvesonen i region 4 og 5 (Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark). Klima- og miljødepartementet har vedtatt lisensfellingskvote på 12 ulver her. Fem av disse er nå felt.

Les også: Reagerer på nemndenes vedtak

Bondelaget: – Svært alvorlig

Norges Bondelag frykter konsekvensene av en stans i den pågående jakten utenfor ulvesonene.

Annonse

– Det vil ha dramatiske konsekvenser for beitenæringa og de som lever med ulven tett innpå seg. Uten jakt vil trolig ulven flytte seg til andre og nye områder og skape problemer for folk og beitenæring, sier styremedlem og rovviltansvarlig Einar Frogner i Norges Bondelag i en pressemelding.

Han minner om den blodige sommeren de som lever i disse områdene har lagt bak seg, med rekordmange ulveangrep på sau og lam. Frogner mener også at Stortinget gjorde en grundig gjennomgang av regelverket vinteren 2017, etter betenkninger og muntlige fremstillinger fra juridisk ekspertise innenfor Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.

– Ekspertenes vurderinger av regelverket var stort sett samsvarende, med unntak for utredningen fra WWFs egne advokater som skilte seg markant ut fra de øvrige betenkningene. Stortingets vurderinger når det gjelder forvaltningen av ulvestammen står derfor på et meget solid rettslig grunnlag. Dette regelverket ligger også til grunn for det endelige vedtaket om å ta ut 26 ulver utenfor ulvesonen, sier Frogner.

Rovviltnemndene fastslo også en lisensjakt på inntil 24 ulver innenfor ulvesonen.

Les også: Sjekk ut rovdyrerstatningen nå

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018