Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil skyte færre ulver

Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten.

Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir. Bildet er fra demonstrasjonen i januar der 2000 demonstranter hadde møtt opp utenfor Stortinget for å markere sin motstand mot Helgesens ulvevedtak. (Foto: Anders Sandbu)
Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir. Bildet er fra demonstrasjonen i januar der 2000 demonstranter hadde møtt opp utenfor Stortinget for å markere sin motstand mot Helgesens ulvevedtak. (Foto: Anders Sandbu)

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 36 ulver i løpet av vinteren. Rovviltnemndene vil blant annet ta ut hele Slettås-flokken, Julussa- flokken og Osedalsflokken.

Men Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir.

Samtidig vurderer direktoratet at kvoten som er vedtatt for lisensfelling utenfor sonen i region 4 og 5 ikke er til hinder for å nå bestandsmålet.

– Ulvene i revirene nemndene foreslår å ta ut er blant de som reproduserer seg mest stabilt i Norge. Vi er usikre på om bestandsmålet for neste år oppnås om vedtaket om å felle ulvene i samtlige av de tre revirene iverksettes, og vi anbefaler derfor å redusere kvoten med ett revir, skriver direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

11 helnorske kull

I fjor høst anslo Miljødirektoratet at potensialet for nye valpekull vinteren 2016-2017 var elleve helnorske kull og fem kull i grenserevir. Det faktiske antallet ble fire helnorske kull og sju kull i grenserevir.

Siden grenserevir regnes med faktor 0,5, tilsvarer det en bestandsstatus på 9,5 valpekull istedenfor 13,5 kull som var forventet ut fra potensialet.

Annonse

– Dette understreker hvor stor betydning tilfeldige variasjoner i reproduksjon, overlevelse og bruk av områder kan ha for ulvebestanden, sier Hambro.

Departementet avgjør

Det er opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre hvor mange ulv som skal tas ut. Viltnemndene ba i fjor om at 47 ulv skulle felles, men fikk nei på 32 av dem. Bare 15 ulv skulle tas ut.

I desember 2016 la alle medlemmene i Regional Rovviltnemnd i region 5 ned sine verv i rovviltnemnda. De tok opp igjen vervene i april 2017.

Stortinget behandlet 25. april 2017 statsråd Helgesens forslag om å endre Naturmangfoldloven. Stortinget sluttet seg til en enstemmig innstilling fra energi- og miljøkomiteen om ikke å endre nevnte lov.

De påla også statsråden å endre rovviltforskriften på en slik måte at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv kan etterleves.

Neste artikkel

Forsvarer offentliggjøring av lisensjegere