Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil skifte ut Brita med Frøydis

Valgnemnda i Bondelag vil ha ny nestelder.

Demonstrasjon: Brita Skallerud var blant de fremste i toget da bøndene demonstrerte mot regjeringens tilbud og forhandlingsvilje 23. mai. Foto: Stian Eide

Valgnemnda har levert sin innstilling til nytt styre i Norges Bondelag, og vil beholde både Lars Petter Bartnes og Bjørn Gimming som henholdsvis leder og 1. nestleder. Dagens 2. nestleder, Brita Skallerud, vil de imidlertid skifte ut med Frøydis Haugen som er fylkesleder i Hordaland.

– Det er kort og godt fordi det er behov for fornying, spesielt i forhandlingsutvalget. Det sitter folk der som har vært med en stund, og Brita har vært med relativt lenge, sier Bjarte Naterstad.

Geografi

I tillegg til at valgnemnda ønsker nye folk inn i styret, mener de det er nødvendig med geografisk spredning.

– Vi mener vi har satt sammen et styre med kompetanse og geografisk fordeling. Alle kan ikke få sitt. Vi må ha en viss rullering på landsbasis og produksjon, slik at vi holder organisasjonen samlet, sier Naterstad.

Han understreker at Brita Skallerud i valgnemndas øyne er svært kompetent.

Innstilling til styre 2017/178

Leder: Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag

1. nestleder: Bjørn Gimming, Østfold

2. nestleder: Frøydis Haugen, Hordaland

Øvrige styremedlemmer på valg:

Einar Frogner, Hedmark

Arnstein Røyneberg, Rogaland

Nils Asle Dolmseth, Sør-Trøndelag og Tine

Oddveig Gikling-Bjørnå, Møre og Romsdal og Nortura

Valgt i 2016, ikke på valg i år:

Birte Usland, Vest-Agder

John-Erik Johansen, Nordland

Arne Elias Østerås, Hedmark og Felleskjøpet

Varamedlemmer:

1. vara: Bodhild Fjelltveit, Hordaland

2. vara: Erling Aas-Eng, Hedmark

3. vara: Bente Stensland, Vestfold

Ordfører: Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal

Varaordfører: Kjerstin G. Lundegård, Hedmark

– For all del, Brita har gjort en kjempejobb. Det er det ingen tvil om, men vi er nødt til å tenke fremover med rekruttering. Vi må før eller siden ta et valg, og det er en samlet valgnemnd som står bak innstillingen, sier Naterstad.

Ikke frivillig

Det var ikke etter eget ønske at Brita Skallerud røk ut av nemndas innstilling. Hun stiller seg undrende til Naterstads begrunnelse.

– Det har vært rullering i forhandlingsutvalget så lenge jeg har vært med. Selv om jeg ikke har stått for den, har det vært rullering på de andre to postene. Så registrerer jeg at noen sier jeg har sittet lenge, men det er det andre i styret som også har gjort. De får tillit i to nye år, og da vet jeg ikke om den argumentasjonen holder, sier Skallerud.

– Hva med argumentet om geografi, at Vestlandet bør være representert i forhandlingsutvalget?

Vi representerer ikke sin egen region i forhandlingsutvalget i Norges Bondelag. Vi representerer den norske bonden og helheten i landbruket.

Det er ikke første gang en valgnemnd går inn for å skifte henne ut: I 2012 ville nemnda ha inn Einar Frogner i stedet, men slik gikk det ikke. Brita Skallerud tok kampvotering, og vant fram. På Facebook er det mange som skriver at de håper Brita fortsetter.

– Jeg har ikke bestemt meg, men jeg har forstått at det er opp til meg om det blir kampvotering eller ikke. Det er mange som er villige til å stille benkeforslag, sier hun.

Hordalands-leder

Annonse

I styret i Norges Bondelag er det representanter for alle landsdeler (se faktaboks), men i det såkalte forhandlingsutvalget er det annerledes. Her er Trøndelag representert med Lars Petter Bartnes, og Østlandet med Bjørn Gimming, Brita Skallerud. Einar Frogner, som er vara i forhandlingsutvalget, er også fra Østlandet. Det er her valgnemnda mener det bør inn en fra Vestlandet.

– Frøydis Haugen er en kompetent person, hun er god i media og ser ting med nye øyne, sier Naterstad.

Frøydis Haugen har vært fylkesleder i Hordaland i fire år, og er glad for å ha blitt innstilt.

– Det er veldig kjekt, jeg ble både glad og litt overrasket. Forhandlingsutvalget gjør en jobb for hele landet, og det gjør styret også. Men alle kommer fra en plass, og du har en del bagasje med seg inn i et verv. Det er i hvert fall ikke noen ulempe om hele landet er representert i forhandlingsutvalget, sier Haugen.

– Ikke piggene ut

– Jeg er et utpreget organisasjonsmenneske, og er opptatt av at organisasjonen fungerer. Det er viktig at vi står samlet. Kan godt ha diskusjoner innad, men må stå samlet utad. Alle skal føle de er hørt, selv om ikke alle får gjennomslag hele tiden, sier Frøydis Haugen.

– Hva tenker du om muligheten for å komme inn etter en eventuell kampvotering?

– Det er organisasjonen som tar den avgjørelsen, jeg har aldri gått inn i dette får å skvise ut Brita. Jeg er innstilt fra flere hold, og valgkomiteen har innstilt meg. Jeg har kjemperespekt for Brita, hun har vært en god støttespiller for meg i mange år. Hun har banet vei for oss kvinnelige tillitsvalgte, og det er overhodet ikke piggene ut fra min side. Men når nemnda mener det er på tide med nye krefter stiller jeg meg til disposisjon, og er glad for å bli valgt.

Ga beskjed 18. mai

Bjarte Naterstad informerte Brita Skallerud om at de innstilte på å skifte henne ut 18. mai. Det var to dager etter bruddet i jordbruksoppgjøret, og før både debatt og aksjoner var ferdig. Det mener Skallerud var dårlig timet.

– Jeg har og snakket personlig med Brita og orientert henne på tomannshånd. Det var litt for kort etter bruddet i jordbruksforhandlingene, men det var eneste mulighet. Når hun ikke har fått med seg alt som ble sagt er det forståelig, og hun skal ha ære for den jobben som er gjort, sier Naterstad.

Innstillingen ble offentliggjort 30. mai, mens bøndenes store demonstrasjon var 23. mai. Skallerud mener nemnda godt kunne ventet til aksjonene var overstått før de tok innstillingen opp med henne.

– Å gi beskjed 18. mai i brudd situasjon synes jeg ikke var nødvendig. De kunne ventet til vi var ferdige med aksjoner her nede. Vi er mennesker, ikke roboter. Det var ikke nødvendig at jeg fikk beskjeden 18. mai. Du skal fullføre og stå i det, sier hun.

Neste artikkel

Milliardsmell for melkebønder