Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha flere husdyr i sentrale strøk

... uten å knekke distriktene.

Ser mot sentrale strøk: Korn- og melkebonde Lars Halvor Stokstad Oserud mener vi trenger mer av både grovfôr- og kraftfôrkrevende produksjoner i sentrale strøk. (Foto: Stian Eide)

Lars Halvor Stokstad Oserud er korn- og melkebonde i Ullensaker. Han mener vi trenger mer av både grovfôr- og kraftfôrkrevende produksjoner i sentrale strøk.

Fordelingen av husdyrproduksjonene rundt om i landet er et av de mest betente spørsmålene i landbruket. Lars Halvor Stokstad Oserud driver med korn og melk,og fôrer frem oksene på gården i Ullensaker.

Han vil gjerne ha flere husdyrproduksjoner til sentrale strøk.

– Ja, det gjelder både kraftfôrkrevende og grovfôrbaserte. Da må vi dyrke grovfôr på Østlandet også, sier han.

Vil ha husdyrgjødsel

– Hvorfor er det viktig?

– Det er flere grunner, men for det første er det viktig med tanke på gjødselanvendelse. Særlig fosfor, som er en knapphetsressurs fremover. Da må vi bruke fosforet i møkka så lurt som mulig, og den kan utnyttes i kornproduksjon. I tillegg har vi rikelig med spredeareal. Flere steder i landet er det presset i forhold til avrenning til vassdrag. Å spre møkka på åpent jorde er det beste, sier han.

I tillegg trekker Stokstad frem behovet for husdyrgjødsel, som han mener er nødvendig for å få opp avlingene.

– På Romerike, hvor jeg bor, er organisk stoff helt avgjørende for å øke kornproduksjonen. Det organiske innholdet i jorda må økes, og da må vi få den enten fra gjødsel eller et annet sted. Alternativene er veldig begrenset. Vi kan bruke en del kloakslam og kompostert matavfall, men egentlig trenger vi begge deler, sier Oserud.

Les også: Slik vil ungdommen endre landbrukspolitikken

Vil ikke knekke distriktene

Annonse

– Kanaliseringspolitikken, med grovfôr i distriktene og korn i sentrale områder, er kongstanken i landbrukspolitikken. Hvordan passer flere dyr i sentrale strøk med det?

– Jeg mener det ikke bør være enten eller. Jeg vil ikke at dette skal gå på bekostning av distriktslandbruket – det er jeg opptatt av å bevare. På sikt skal likevel matproduksjonen opp, og da er det et spørsmål om hvor veksten kommer. Jeg vil ikke ha noe flytting av eksisterende produksjon til Østlandet, jeg ønsker vekst over hele fjøla. Det er en del av veksten jeg mener bør komme på det sentrale Østlandet, og i øvrige kornområder.

Les også: Q-meieriene vil ha mer konkurranse-støtte

Korn på menyen

Det er særlig de kraftfôrkrevende produksjonene Stokstad ønsker seg mer av i kornområdene.

– De spiser korn, og produserer varer forbrukeren i byen gjerne skal ha. Rent transportøkonomisk bør noe av produksjonen plasseres der både fôret, forbrukeren og spredearealet er.

– Hva tenker du om planene om å kjøre gjødsel fra vest til øst, er det en god plan?

– Nei, isolert sett mener jeg ikke det. Da bør kanskje heller produksjonen ligge her. Det er likevel bedre at de sender gjødsla hit, enn at de overgjødsler sine egne arealer og næringsstoffene går i vassdragene.

Les også: Mener unge presses ut

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat