Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha flere forsikret

Bondelaget har ny avtale.

Jærbu: Arnstein Røyneberg driver med melk, ammeku og sitter i styret i Norges Bondelag. – Jeg synes det er viktig at bonden er riktig forsikret, sier han. (Foto: Odd Mehus/Bondelaget)

Bønder har inntil nå hatt et mangelfullt tilbud av forsikringer de kan kjøpe kollektivt. Uførhet, kritisk sykdom og helseforsikring er ting bonden enten har måttet kjøpe på egen hånd eller greie seg uten.

Nå har Bondelaget forhandlet fram tilbud for medlemmer på blant annet disse områdene. Arnstein Røyneberg driver med melk og ammekuproduksjon på Sola i Rogaland. Han har skaffet seg forsikring privat.

– Ja, jeg har alt i dag. Jeg synes det er viktig at bonden skal være riktig forsikret. Da jeg bygget i 2007 fikk jeg en gjeldsbelastning på 10 millioner. Gjennom forsikringen fikk jeg en trygghet for at dersom jeg kom ut for en ulykke, ville jeg laget minst mulig problemer for min familie, sier Røyneberg.

Satser på forsikring

Medlemmer i Bondelaget har i mange år kunnet kjøpe forsikring med rabatt i Gjensidige. Landbruks- og privatforsikring forblir der, men personforsikring skal nå over til Landbruksforsikring.

Personforsikring er forsikringer som gir utbetaling ved sykdom, ulykke, uførhet eller død.

– Når det gjelder personforsikring har Bondelaget krummet ryggen. I og med at den er kollektiv, måtte Gjensidige dele skadetall med oss, og vi var uenige om prisen. Vi gikk til anbud, og Landbruksforsikring ga best tilbud, sier Aina Bratlie.

Selv om det er mulig å tegne slik forsikring privat, er det mange som har dette gjennom fagforeninger eller arbeidsgiver.

Nye personforsikringer

Bondelaget har forhandlet fram fem nye kollektive personforsikringer:

Yrkesskadeforsiking, uføreforsikring, en kritisk sykdomsforsikring

En barne- og ungdomsforsikring (fram til 26 år) og en helseforsikring

– Hittil har Bondelagets personforsikringer vært begrenset til livsforsikring og ulykkesforsikring. Det er Bondelaget som eier porteføljen på kollektive forsikringer, og derfor kan vi flytte den over til nytt selskap. Det har styret valgt å gjøre, sier hun.

– God ressursbruk

Hun er fagsjef for forsikring i Bondelaget, en nyopprettet stilling.

– Å bare være dekket mot ulykke og død er for lite, du kan bli utsatt for mange andre ting. Vi har valgt å ta et større engasjement, og nå kommer det nye, kollektive personforsikringer. De skal dekke bonden og bondens familie. Alle har kunnet tegne det individuelt i Gjensidige, men mange har ikke tegnet det. Det kan ha sammenheng med pris, sier Bratlie.

I tillegg til å produsere melk og storfekjøtt sitter Arnstein Røyneberg i styret i Norges Bondelag.

Han mener det er god ressursbruk at Bondelaget nå har en ansatt som skal passe på at medlemmenes tilbud om forsikring til enhver tid er bra.

Annonse

– Ja, det er helt klart. Det som er fint er at vi står sterkere når vi kjøper inn sammen. Det er også en viktig sak for Bondelaget at vi har bedre forsikringer til bonden. Alle sier «uff» når det er snakket om forsikring, men jeg er glad Bondelaget har gjort et grundig arbeid for at bonden skal ha en ordentlig forsikring, sier Røyneberg.

Får støtte fra BI

At Bondelaget selv mener de har gjort et godt valg er kanskje ikke overraskende, men de er ikke alene om å mene det.

– Dette er noe kollektive medlemsorganisasjoner og fagforeninger har. Selv har jeg det samme via Forskerforbundet. Det å inngå forsikringsavtaler kollektivt fører gjennomgående til mye bedre avtaler enn om du handler individuelt. Det vet forsikringsselskapene også. De gir bedre avtaler til de som handler kollektivt, og henter det inn i det individuelle markedet, hvor prisene blir høyere, sier Per Ingvar Olsen, professor på BI.

– Selv om forsikringen blir billigere og bedre koster det jo noe i administrasjon. Er det verdt det?

– Jeg tror du henter det inn, selv om det koster mer i administrasjon. Det er en stor medlemsmasse, og en ansatt fordelt på så mange er en liten bit som du fort henter inn i bedre forsikringsvilkår.

Overflyttes automatisk

Ifølge Bratlie er det under 30 000 av Bondelagets medlemmer som i dag er forsikret mot død og ulykke.

– Bonden trenger ikke gjøre noe i forhold til de eksisterende ordningene. De overflyttes automatisk 1. oktober. Når det gjelder de nye tilbudene om forsikring som skal selges via Bondelagets Personforsikringskontor, så jobber vi iherdig for at Personforsikringskontoret er oppe og går fra 15. juni, sier hun.

Selv om Bondelaget eier Bondelagets Personforsikringskontor, er det ikke de som skal håndtere salget.

– Risikoen er det Landbruksforsikring som skal bære. De andre personforsikringsproduktene fra Landbruksforsikring vil være individuelle, og derfor dyrere. Det billigste de kommer til å selge av personforsikringer er de kollektive vi nå etablerer i Bondelagets Personforsikringskontor. Det er kun åpent for medlemmer i Bondelaget, så vi håper det skal kunne bidra til flere medlemmer, sier Bratlie.

God kjennskap til næringa

– Er det en risiko for at selgerne kommer til å ringe medlemmene og forsøke å selge produkter de egentlig ikke trenger, for eksempel livsforsikring til folk som ikke har noen å forsørge?

– En god rådgiver gjør ikke det. Forsikringsselgerne sitter ikke og selger på provisjon, og de ødelegger sitt gode navn og rykte om de overselger. Gjør de det gjennom Bondelagets Personforsikringskontor, ødelegger de vårt rykte også, så det skal vi passe på. Bondelaget mener det er en verdi at selgeren har god kjennskap til situasjonen til bonden. Det nye konseptvalget gjør at vi har mye sterkere innflytelse på hvordan det gjøres, sier Aina Bratlie.

Neste artikkel

Deler ut millioner til el-kontroll