Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil at flere skal drive med ammeku

Leif Helge Kongshaug har liten tro på overetablering.

Kjøttprodusent: Leif Helge Kongshaug var statssekretær under Lars Sponheim (V), og er styreleder i Tyr. – Det er beklagelig at vi i graslandet Norge har så stort underskudd på storfekjøtt som vi har, sier Kongshaug. (Liv Jorunn Denstadli Sagmo)
Kjøttprodusent: Leif Helge Kongshaug var statssekretær under Lars Sponheim (V), og er styreleder i Tyr. – Det er beklagelig at vi i graslandet Norge har så stort underskudd på storfekjøtt som vi har, sier Kongshaug. (Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Norge produserer ikke nok storfekjøtt til å mette etterspørselen, og stadig flere begynner med ammeku.

– Slik har det vært med andre dyreslag tidligere, og det klassiske er at vi får en overetablering med påfølgende overproduksjon. Det trenger vi ikke bekymre oss for nå, sier Leif Helge Kongshaug, styreleder i Tyr.

– Det er det ingen fare for, slik vi ser det. Vi har 40 000 mordyr for lite her i landet. Avdråtten på kua kommer til å gå opp, så selv om vi får flere ammekyr blir det motvirket av at antallet melkekyr kommer til å fortsette å falle, sier han.

Jarlsberg ut

I tillegg til at avdråtten på kua fortsetter å øke, peker Kongshaug på at markedet for melk vil bli mindre når eksporten av Jarlsbergost fases ut.

– Tror du det er realistisk at disse kan gå over til ammeku?

– Det gjenstår og se, de er i hvert fall velkomne. Antallet mordyr som går ut må erstattes med andre mordyr, og da er ammeku løsningen. For små og mellomstore melkebruk kan det nok være realistisk. Har du kvote på 400–500 tonn, så har du gjerne nok med å holde styr på det.

Redd for økt import

Tyr har nylig hatt møte med Nortura om markedssituasjonen på storfekjøtt. Dersom norsk landbruk ikke selv dekker etterspørselen etter storfekjøtt, mener Kongshaug det er fare for at mulighetene forsvinner ut av landet.

«Faren med et så stort underskudd er økt press på import»

Leif Helge Kongshaug, styreleder i Tyr
Annonse

– Det er beklagelig at vi i graslandet Norge har så stort underskudd på storfekjøtt som vi har. Faren med et så stort underskudd er økt press på import. Vi så det under artikkel 19 forhandlingene i vår, da regjeringen ga bort importkvoter, sier Kongshaug.

Artikkel 19 forhandlinger er forhandlinger med EU. I årets forhandlinger økte importkvoten for storfekjøtt med 1600 tonn, til totalt 2500 tonn.

– For å dekke etterspørselen i landet har vi behov for 4500 flere mordyr hvert år fram til 2025. I fjor fikk vi 6000 flere ammekyr, men det ble 4500 færre melkekyr. Det gir oss en økning på 2000 mordyr, så vi ligger bak skjemaet når det gjelder å dekke etterspørselen.

Optimisme

Kongshaug forteller at det er god stemning og optimisme blant ammekuprodusenter, og trekker fram auksjonene på Agrisjå i Stjørdal. Det var to auksjoner, en for limousin og en for charolais.

– Det var bra interesse, limousin alene solgte for 1,1 millioner kroner. Det var færre dyr på auksjonen for charolais, og der ble det solgt for 500 000-600 000 kroner. Folk var interessert, det var 500-600 som ville overvære auksjonen, selv om det ikke var så mange som var med å by, forteller Kongshaug. •

Neste artikkel

Vil ikke røre prisnedskrivinga