Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venstre foreslår ramme på 625 millioner

Nytt forslag til løsning fredag ettermiddag.

Arkivfoto: Bondebladet

Venstre sendte ut en pressemelding fredag ettermiddag der de skriver at partiet foreslår en ny ramme for oppgjøret på 625 mill. kroner.

Regjeringen foreslo opprinnelig 410 mill. Økningen fra Venstre skal ifølge partiet finansieres med friske budsjettmidler.

I tillegg vil partiet fordele 130 mill. kroner i 2018 fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond. Det vil ytterlige styrke Landbrukets inntektsmuligheter i 2018, hevder partiet i pressemeldingen. Venstre foreslår videre at oppgjøret sendes tilbake til partene med dette som utgangspunkt.

– Det er viktig for Venstre å sikre inntektsutviklingen for bøndene, spesielt de som har små og mellomstore bruk, samtidig som vi er økonomisk ansvarlige. Det oppnår vi med dette forslaget, som vi håper flere kan slutte seg til. Det vil i så fall bli et bedre oppgjør enn 3 av de 4 siste oppgjørene med Sp i regjering, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Møter sterk kritikk

Venstre møter imidlertid sterk kritikk fra opposisjonspartiene på Stortinget etter at sonderingene om jordbruksoppgjøret strandet torsdag denne uken.

– Det er sterkt bekllagelig at et parti som Venstre ikke blir med når vi endelig har sjansen til å skape et fleirtal for en god inntektsvekst for bonden, sier talsperson for Ap, Knut Storberget til Nationen.

Annonse

For å sikre lik inntektsutvikling som andre grupper så må den økonomiske rammen opp i 790 millioner kroner, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant Sp og leder av næringskomiteen, i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Vi var villige til å gå ned til 770 millioner for å imøtekomme Venstre sitt kuttkrav.

- Senterpartiet jobber nå med å snekre sammen en innretning som har en særlig innretning mot de små og mellomstore brukene og med en klar distriktsprofil. Samtidig vil vi sikre forutsigbarhet for alle bønder. Det kunne Venstre sikret flertall for. Innstillingen legges frem mandag. Da vil alle se at det ikke er hold i Venstres påstander, sier Pollestad.

Kan trekke ut til høsten

Stortinget skal behandle årets jordbruksavtale fredag 16.juni. Venstre sender nå sitt eget forslag tilbake til partene i jordbruksoppgjøret, altså jordbruket og staten, for fordeling. Et slikt opplegg vil kunne innebære at jordbruksoppgjøret ikke blir ferdig behandla politisk før til høsten, skriver Norges Bondelag på sine egne hjemmesider.

- Det er avgjørende at Stortinget gir klare føringer både om størrelsen på ramma og hvordan pengene skal brukes. Ingen er tjent med at prosessen blir uoversiktlig og trekker ut i tid, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Neste artikkel

Utfordrer jordloven