Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Utrolige ting kan skje med begeistring

Rekordmange delegater på landsmøtet i NBS.

– Nå gjelder det å satse videre – enda hardere – enda klokere. Utrolige ting kan skje dersom begeistring blir brukt som drivkraft, sa Merete Furuberg under årsmøtet til NBS på Gardermoen.
– Nå gjelder det å satse videre – enda hardere – enda klokere. Utrolige ting kan skje dersom begeistring blir brukt som drivkraft, sa Merete Furuberg under årsmøtet til NBS på Gardermoen.

Merete Furuberg innledet landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag med optimisme og begeistring.

– Aldri før i nyere tid har det vært så mange delegater på landsmøtet i NBS. Aldri før har så mange vist interesse for politikken vår. Aldri før har jeg lest så rosende omtale av hva organisasjonen har fått til. Jeg er stolt av dere, sa Furuberg til landsmøtet.

I talen kom Furuberg tidlig inn på «noe av det viktigste vi har, nemlig matjord».

– Matjorda vår lever «mellom bakkar og berg ut med havet», «langt inni skoga» og «mot nord». Matjorda lever i «dalstrøka innafor», som små lapper mellom fjorder og fjell. Det er en stor styrke for landet vårt at matjorda ligger så spredt med tanke på blant annet sjukdomsspredning. Det er en stor styrke for oss at matjorda ligger så spredt at vi får et fantastisk kulturlandskap; som også reiselivet skaper verdier av; som også betyr mye for biologisk mangfold og matproduksjon i endret klima, sa Furuberg.

Stortingets mål er at det innen 2020 ikke skal omdisponeres mer enn 4000 dekar matjord årlig.

– 4000 dekar matjord tilsvarer fortsatt 550 fotballbaner. Det er for mye! Stortinget må gi matjord et sterkere juridisk vern. Matjorda vår lever også tett inntil og under byene og industrihallene og veier og jernbaner, sa lederen i NBS og mente flere enn Kåre Willoch måtte våkne opp.

Går i feil retning

I talen gikk Furuberg hardt ut mot landbrukspolitikken til regjeringa.

– Jordbrukspolitikken skal stimulere til økt bruk av jord og bedre agronomi – og til økt bruk av tilgjengelige beitearealer. Jordbrukspolitikkens virkemidler må stemme overens med målene; høyest mulig selvforsyning, matmangfold og mat med god kvalitet. I tillegg til et jordbrukslandskap som opererer i samspill med tilliggende næringsliv, sa Furuberg

Hun mener dagens landbrukspolitikk fører jordbruket i helt feil retning, med færre bønder, mindre matjord i drift og større importen av mat og fôrråvarer som resultat.

– Det er behov for en ny og bedre jordbrukspolitikk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil prioritere å jevne ut inntektene mellom ulike bruksstørrelser, produksjoner og landsdeler. Økning av råvarepris og budsjettmidler vil være helt sentralt for å oppnå dette, sa hun.

Vil arbeide for utjevning

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil arbeide for at budsjettmidlene i sterkere grad skal brukes til inntektsutjevning, forklarte NBS-lederen.

– For å nå dette målet må jordbruket både ha kronemessige like tillegg som andre grupper, samt tillegg som reduserer inntektsgapet, sa Furuberg.

NBS-lederen mener økte priser alene bidrar ikke til å minske inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk.

– Økte priser vil øke forskjellene i favør av de store. Derimot gir prisøkninger muligheter for omprioritering av budsjettmidler som kan målrettes til intern utjevning og andre politiske målsettinger, sa Furuberg.

Lokalmat i vinden

De siste åra har det vært en sterk vekst i salget av lokalmat og -drikke i dagligvarebutikkene. Det siste året har derimot veksten flatet ut.

Annonse

– Om det er slik at lokalmat-trenden begynner å dabbe av, er uvisst. Eller er det slik at ikke all omsetning blir fanget opp av analyseselskapet, sa Furuberg.

NBS har fått penger gjennom «Utviklingsprogrammet».

– Vi må bruke disse pengene der det trengs. Alle bønder kan eller skal sjølvsagt ikke bygge nytt ysteri på garden, eller investere i skjære- og pakkeanlegg på låven. Matnyttig er en gyllen mulighet å løfte kompetansen. Vi vil spre de gode historiene om småskala produksjoner som har lyktes med en lokalmat-satsing, sa NBS-lederen.

Ost i verdenstoppen

– Vi vil få fram hvor viktig det er å produsere mat i hele landet og på alle gårder. Vi skal skape nye markeder og gjøre lokalmat mer tilgjengelig og samtidig være en suksess for bonden, sa Furuberg og mente NBS fikk mye kritikk da laget fremmet forslaget om å satse på lokalmat.

– Nå er det svært populært hos våre største kritikere: Etableringa av Kjøttcompagniet i Nortura, og Tine sine satsinger på Gamalost frå Vik og Chevre frå Haukeli. Det er tydelig at samvirkeselskaper ser at det kan ligge inntektsmuligheter i et bedre utvalg. Det har nærmest skjedd en revolusjon i Mat-Norge, og Norsk Gardsost har over hundre aktive medlemmer. I dag er norske oster i verdensklasse.

Kritiserte sauestøtte

Staten har delt ut titalls millioner kroner til nye sauefjøs og til påbygg. Det liker NBS dårlig.

– Vi er ikke imot restaurering av sauefjøs, men vi kan ikke ha store utvidinger på samme tid som lageret bygger seg opp. Dette er uansvarlig bruk av skattebetalernes penger, sa Furuberg.

– Er en villet overproduksjonen av sau og lam en bevisst politikk for å oppnå en fordekt strukturrasjonalisering i saueholdet? Og er det en bevisst politikk for å holde prisen på kjøttet nede, spurte Merete Furuberg Jon Georg Dale.

Dale avviste dette. Han vil heller ikke gå med på å kutte i investeringene til store sauefjøs, men sa at kutt i driftstilsskudda i vårens jordbruksoppgjør kan bli aktuelt.

– Viss det er kutt i overføringane de ønsker, så skal eg med glede innfri det ønsket, sa landbruksministeren, og ba bøndene jobbe for å få solgt det lamme- og sauekjøttet som produseres.

– Om årets salg av lammekjøtt hadde nådd nivået fra fjoråret, ville situasjonen vært annerledes, sa Dale.

Under landsmøtet var det også en politisk debatt. Her deltok landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), Steiner Reiten (KrF), Merete Furuberg, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Her ble temaer som lønnsutvikling, jordbruksmeldinga, tollvern, støtte til små og mellomstore bruk, rovdyr og matvarebaroner debattert.

Neste artikkel

– Dere er alle sammen ildsjeler