Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Uthuler konsesjonsregelverket

Bondelaget mener regjeringen driver ideologisk omkamp.

Kritisk: – Dette bærer preg av nok en ideologisk omkamp, der det blir viktigere å sikre eierskap for andre grupper enn de som lever av jord- og skogbruk, enn å sikre eierskap for de mange, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag. (Foto: Linda Sunde)

Regjeringa fremmet fredag ettermiddag en rekke forslag til endringer i konsesjonsregelverket. Uthuling av regelverket til fordel for kapitalinteresser, mener Norges Bondelag.

– Konsesjonsloven er samfunnets verktøy for å sikre at landbrukseiendommer blir eid av aktive bønder og brukt til matproduksjon. Ved å uthule loven gjør regjeringa det enda vanskeligere for ungdom å få kjøpt landbrukseiendom, men mye lettere for dem som vil plassere penger i jord uten å produsere mat, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag i en pressemelding fredag ettermiddag.

Forslaget vil ifølge Bondelaget innebære at nærmere 60 prosent av landbrukseiendommene vil bli unntatt fra konsesjonsloven.

Les også: Slik vil regjeringen endre konsesjonsloven

Mer jord på færre hender

Regjeringa foreslår også unntak fra konsesjonsloven for kjøp av tilleggsjord og -skog der eiendommene grenser til hverandre.

Annonse

– Dette er et forslag som vil favorisere store eiendommer og gi lite rasjonelle løsninger. Det er også et unødvendig forslag, all den tid kjøp og salg av jord som gir rasjonelle og gode driftsmessige løsninger alltid vil få konsesjon i det gjeldende lovverket, sier Per Skorge.

I tillegg ønsker regjeringa å skille mellom jord og skog i regelverket, og unnta reine skogeiendommer fra priskontrollen. Dette vil gi ei uheldig prisutvikling på skog, og over tid vil det ikke være mulig å hindre at dette smitter over på andre landbrukseiendommer som ikke regnes som «ren skogeiendom», mener Bondelaget.

Les også: Bondelaget mener staten styrer mot AS-landbruk

Neste artikkel

Ikke offensiv nok – fikk avslag på byggestøtte