Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tømmer-trøbbel i Trøndelag

Allskog får ikke skaffet nok tømmer til industrien.

Hugges for lite: Tømmerindustrien i Trøndelag sliter i motbakke for tiden, etter en mild vinter og mindre hogd skog i regionen. (Foto: Hubert Elming/Mostphotos)

Tømmerleverandøren Allskog klarer ikke å skaffe nok tømmer til papir- og trelastindustrien i Trøndelag. Det gir industrien store problemer.

I år tas det ut 100 000 kubikk mindre tømmer enn i fjor. Ikke bra nok, innrømmer salgssjef Jostein Smemo i Allskog overfor NRK Trøndelag.

En mild vinter, med for lite tele og for mye regn, har gitt mindre hogd skog i regionen.

– Dermed har ikke skogeierne hatt gode nok forhold til å ta ut så mye tømmer som planlagt, sier Smemo.

Problemene rammer både papirprodusenten Norske Skog og trelastindustrien i Trøndelag, som sagbruket Moelven Van Severen i Namsos.

Annonse

– Vi har en litt lavere tilgang på tømmer fra Midt-Norge, og det betyr fort dyrere råstoff inn. Da blir bunnlinja vår preget av det. Men på kort sikt klarer vi å opprettholde produksjonen, sier direktør Knut Dreier til NRK Trøndelag.

Også sagbruket Moelven Van Severen i Namsos sliter med å skaffe nok lokalt tømmer til sin produksjon.

Les også: Små skogeiendommer ga sterk hogst-vekst

Les også: – Norge er en bio-sinke

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018